En ny början med 2018 

Vi går nu in i det sista året för denna mandatperiod. Framför oss har vi ett valår. Ett år jag hoppas kommer att präglas av saklig ton och avsaknad av överdrifter och osanna påståenden. Vi måste alla vara på vår vakt. Inte gå på minorna. Reflektera över vad som är rimligt och sant eller ej. Det handlar om att värna demokratin och det öppna samtalet. Jag drar mig inte för att säga vad jag tycker. Det retar en del. Men jag aktar mig också för att överdriva. Det retar andra. Jag tror att alla tjänar på att bete sig som folk också när vi utövar demokrati. Inte sopa under mattan. Inte ropa på vargen.

Eskilstuna befinner sig i en mycket stark utveckling. 2017 har varit framgångsrikt. Jobben blir fler, arbetslösheten sjunker liksom att kostnaden för försörjningsstöd minskar. Under mandatperioden har välfärden, äldreomsorgen och skolan, tillskjutits närmare en miljard nya kronor. Vi passerar nu 6 miljarder om året.  Och i vanlig ordning går det mesta av resurser till dem som…

Läs mer

Eskilstunas budget 2018 – Jobb och välfärd i fokus

Vårt fokus är jobben, äldreomsorgen, skolan och sociala vårdinsatser. Vi måste också hålla ordning på ekonomin då tuffare år kommer framöver.

Nu har kommunfullmäktige klubbat kompletteringarna till årsplan, budget 2018, och det var som väntat den politiska majoritetens (S, C, M) förslag som vann. – 11 miljoner på helår avsätts för 27 nya platser inom särskilt boende för äldre. – Vi utreder också möjligheter att göra det möjligt för pensionärer (+65) att åka buss fritt även…

Läs mer

Eskilstunas förslag till riksdags- och regionslistan klara. Hans Ekström och Åsa Kratz toppar

Ikväll sammanträdde Eskilstuna arbetarekommuns representantskap där Eskilstunas förslag på listor till Regionfullmäktige och riksdagen fastställdes. -Det är två väldigt starka listor med mycket bra och kompetenta namn, säger Ann-Sofie Wågström, ordförande för Socialdemokraterna i Eskilstuna, som nu skickar listorna vidare till partidistriktet i Sörmland som fastställer listorna med kandidater från hela länet på sin kongress…

Läs mer

Jimmy Jansson: (V) har fått planerna om flygplatsen om bakfoten

Vänsterpartiet har medvetet eller omedvetet fått både det ena och det andra med flygplatsen om bakfoten. Synd att västerpartiet trots inbjudan inte deltog vid veckans studiebesök på bland annat flygplatsen. Där fanns möjlighet att ställa frågor och fördjupa sig för samtliga partier i vad som sker i frågan. Det hade varit bra för att undvika fortsatta missförstånd.

Jimmy Jansson svarar idag på Vänsterpartiets insändare om flygplatsen i Eskilstuna Kuriren.  Kommunfullmäktige har gett det kommunala bolaget Eskilstuna Logistik och Etablering i uppdrag att se hur och om flygplasten kan utvecklas för att stärka kommunen och skapa fler arbetstillfällen. Bolaget har tagit sig an uppgiften och arbetar på efter största förmåga. På samma vis…

Läs mer

Socialdemokraterna i Eskilstunas styrelse agerar mot försämringarna inom LSS

En enig styrelse antog måndagen den 23 oktober en motion angående den katastrofala utvecklingen av LSS och personlig assistans. Att äta och andas måste givetvis räknas som ”grundläggande behov”.

”Vi kan inte stilla stå och se på utan måste reagera kraftfullt på det som händer dessa mycket utsatta människor nu” säger Ann-Sofie Wågström, ordförande Socialdemokraterna i Eskilstuna Mikael Edlund (S), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden som är medförfattare till motionen säger: ”De förändringarna som nu sker för individer som har personlig assistans är oacceptabla. Riksdagen…

Läs mer

Rekordinvesteringar i välfärd och trygghet

Majoriteten, S, C och M har idag presenterat sitt budgetförslag för Eskilstuna kommun och nästa år. Det är en budget som innehåller mycket stora satsningar på nya förskolor, skolor och äldreboenden. Våra grupper i förskolan ska minska, våra barn lära sig saker i skolan och våra äldre ska ha sin trygga vård och omsorg.

Budgeten innehåller också hårda tag mot brottslighet och brottslighetens orsaker. Insatser för att minska klyftor. Inte minst genom den viktigaste frågan av alla: Att fler jobbar och utbildar sig och inte fastnar i bidrag. Vi ställer hårda krav på människor. Men erbjuder också möjligheter. Majoriteten ökar också bostadsbyggandet med 100 bostäder om året till 600….

Läs mer

STRÄCK PÅ DIG ESKILSTUNA!

Jag börjar med det självklara. Ja, de som eldar, skjuter, hotar, säljer knark och kastar sten ska gripas, dömas och låsas in. Målet är att de ska komma på banan igen och bli goda medborgare. Det är vad rättsystemet är till för. Vårt samhälle ska vara hårt mot brottsligheten och hårt mot brottslighetens orsaker. Punkt slut.

Och ja, vi har en mycket stor och svår utmaning i att bryta segregation, klassklyftor, trångboddhet, sociala problem och brist på integration. Nej, vi kan och ska aldrig tolerera parallella samhällen i samhället. Ja, vi ska bygga ett samhälle på människors arbete och deltagande. Genom att vi alla gör vår plikt och skapar vår rätt….

Läs mer

Välkommen!

Hej och varmt välkommen till Socialdemokraterna i Eskilstunas nya sida.

Vi är nästan färdiga men det finns fortfarande några sidor som vi inte fyllt med innehåll. Det ”viktigaste” är dock klart. Här finner du nu kontaktinformation, läsa om hur du blir medlem, politiska program mm. Välkommen att kika runt.

Läs mer
facebook Twitter Email