Eskilstuna har inte råd med ojämställdhet

Kvinnors rösträtt firar 100 år, men mycket återstår innan kvinnor och flickor har lika stora möjligheter att påverka samhället och forma sina egna liv. Visst kan vi ibland tycka att vi har kommit långt i kampen för förändring, men nja, jämställdhetskampen den går faktiskt för jäkla långsamt.

Mäns våld mot kvinnor fortsätter att vara ett stort samhällsproblem. Vi väljer utbildning och yrke utifrån kön, kvinnor och män upplever trygghet olika, kvinnor hamnar oftare i ekonomisk utsatthet och kvinnor fortsätter att ta det största ansvaret för det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor är betydligt mer sjukskrivna än män och flickors psykiska ohälsa är hög. Sex- och samlevnadsundervisningen fortsätter dessutom att lysa med sin frånvaro i skolan. Våra barn och ungdomar garanteras alltså inte att få lära sig förhålla sig till porr, samtycke och hedersrelaterat våld och förtryck ur ett maktkritiskt perspektiv.

I Eskilstuna har vi bestämt att detta är oacceptabelt. Här har vi sedan länge bestämt oss för att bygga bort ojämställdhet för här ska alla flickor och pojkar, kvinnor och män ha samma möjligheter att forma samhället och sina egna liv.

Ökad jämställdhet är en viktig del av lösningarna på många av de problem som finns i samhället och Eskilstuna. Oavsett om det rör sig om arbetslöshet, skolresultat, mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, våldsbejakande extremism, hedersrelaterat våld och förtryck eller annan kriminalitet så är mer jämställdhet en viktig del av lösningen. Därför är det nödvändigt att jämställdhetsperspektivet genomsyrar de aktiviteter och ställningstaganden som görs i kommunens verksamheter.

Jämställdhet får inte bara bli ett ord. Det måste bli handling. Vi bär alla stort ansvar i detta förändringsarbete, men den som styr, leder och fördelar ansvar och pengar bär störst ansvar.

Genom att leda och styra jämställt kan vi förändra på riktigt. Först när alla som styr och leder förstår vinsten av ett aktivt jämställdhetsarbete kommer färre kvinnor utsättas för våld, fler män kommer att bli förskolelärare, kvinnors pension kommer att öka och alla våra barn och ungdomar kommer att få en jämställd relation till sex, samlevnad och varandra. Först då kommer de nationella jämställdhetspolitiska målen uppnås, tryggheten kommer att öka och successivt kommer såväl kvinnor som män få samma möjligheter till ett bra liv.

LISA FRIBERG
Ordförande i Eskilstuna kommuns jämställdhetsberedning

facebook Twitter Email