Gruppledare nämnder och bolag

Geerth Gustavsson, gruppledare (S) och ordförande Miljö- och räddningstjänstnämnden

Lars-Göran Karlsson, gruppledare (S) och ordförande i Torshälla stads nämnd

Nina Tuncer, gruppledare (S) och 1:e vice ordförande Socialnämnden

Lars G Linder, gruppledare (S) och 1:e vice ordförande Barn- och utbildningsnämnden

Ann-Sofie Wågström (S), ordförande Eskilstuna Energi och Miljö

Lars Andersson, (S), ordförande Eskilstuna kommunföretag

Lisa Friberg (S), ordförande Jämställdhetsberedningen

Benny Karlsson (S), 1:e vice ordförande Eskilstuna kommunfastigheter

Teresa Laurén, (S) ordförande Munktell Science Park

Majo Kuusikoski, (S) ordförande Kommunala pensionärsrådet

Samtliga förtroendevalda i Eskilstuna kommun

 

 

 

 

facebook Twitter Email