Visar alla poster med taggen:budget

BUDGET FÖR ETT TRYGGARE OCH STARKARE ESKILSTUNA

Det Eskilstuna vi vill bygga vidare på är en stad och landsbygd som präglas av trygghet och demokratiska värderingar. Vi vill arbeta för ett jämställt samhälle där var och en efter bästa förmåga kan skaffa sig en utbildning och ett jobb för sin försörjning.

Här nedan presenterar vi de viktigaste satsningarna i årets kompletteringar till årsplan, budget: Grundläggande förutsättningar: Inga ytterligare nya besparingar. Minskade kostnader för effektivare administration om 50 miljoner. Något lägre resultatmål pga Covid-19.  Ca 137 miljoner. Å andra sidan betydligt lägre takt i byggande av förskolor pga minskad invandring. Sjunkande och mer hanterbar befolkningstillväxt tack vare…

Läs mer
facebook Twitter Email