Vårt Eskilstuna kan bättre.

Fortsatt framåt! Förtroendevalda Bli medlem

Stort tack!

STORT TACK till dig som valde att lägga din röst på oss! STORT TACK till alla fantastiska medlemmar som kämpat och slitit i EU-valrörelsen och STORT TACK till alla er som haft en ledande, tung och slitsam roll!

Tillsammans har vi knackat över 8 700 dörrar och genomfört över 6 700 samtal. Vi har nått över 100 000 människor genom våra annonser. Vi har satt upp och renoverat en massa valaffischer. Vi har bjudit på flera hundra koppar kaffe. Poppat tusentals popcornkärnor. Genomfört hundfika, debatterat mot andra partier, delat ut tusentals flygblad, genomfört…

Läs mer

En årsplan för fortsatt framåt, framgång och nutidstro

Nu har vi i den politiska majoriteten presenterat vårt förslag till årsplan och budget för 2025. Vi fortsätter satsa på och värna om välfärden, våra barn och äldre trots svåra ekonomiska tider och framförallt på grund av stora förändringar i befolkningsstrukturen. På Kommunfullmäktige den 18-19 debatteras och avgörs de olika förlagen.

Eskilstuna är en bra kommun. Goda kommunikationer, företagsetableringar, ett samverkande universitet, yrkesutbildningar och ett sjudande liv av företagande, föreningar och engagemang. Men vi har också utmaningar och faktiska problem. Vi behöver därför fortsätta att skörda framgångar för att använda dem till att motverka motgångar. För 2025 räknar vi med att kommunen har 8,3 miljarder av…

Läs mer

Marie Svensson blir ny vice ordförande i Kommunstyrelsen

Igår kväll, den 27 maj, genomförde arbetarekommunen sitt representantskapsmöte där förslagen till fyllnadsval av förtroendeuppdrag i Eskilstuna kommun avhandlades.

Mötet ställde sig bakom valberedningens förslag vilket innebär att vi valt Marie Svensson till vice gruppledare i Kommunstyrelsen tillika vice ordförande i samma nämnd samt till Ordförande i Trygghetsberedningen. Beslutet: I vårt förra inlägg kan du läsa mer om Marie, Johan och Carina. Fotnot Det som nu skett är alltså att partiet egentligen bara har…

Läs mer

DE FÖRESLÅS FÅ NYA ROLLER I STADSHUSET

Marie Svensson föreslås till vice ordförande i Kommunstyrelsen och ordförande i Trygghetsberedningen. Johan Lidén och Carina Ålander föreslås även att väljas till nya uppdrag.

Arbetarekommunens representantskapsmöte har en del personval att göra efter att Josefine Helleday lämnat sina uppdrag. En extra punkt har därför tillkommit till dagordningen efter att arbetarekommunens verkställande utskott, kommunfullmäktigegruppens styrelse och arbetarekommunens valberedning tagit fram förslag på fyllnadsval och förändringar. Till vice gruppledare tillika vice ordförande i Kommunstyrelsen och till ordförande i Trygghetsberedningen föreslår valberedningen…

Läs mer

Inget breddat ägande av EEM

Pressmeddelande från den politiska majoriteten i Eskilstuna - Majoriteten går inte vidare i processen om breddat ägande 

Under 2023 genomförde Eskilstuna Kommunföretag AB en förstudie avseende för- och nackdelar av ett breddat ägande av Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM). Syftet med förstudien var att undersöka möjligheterna till att frigöra kapital till kommunen för att klara av kommande investeringskostnader av nya skolor och äldreboenden.  Förstudien visade att det fanns förutsättningar för ett…

Läs mer

Uttalande från Eskilstuna arbetarekommuns verkställande utskott

Josefine Helleday (S), vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande för Trygghetsberedningen lämnar sina uppdrag inom Eskilstuna kommun.

Mikael Edlund är vice ordförande i Eskilstuna arbetarekommuns styrelse och ansvarig för frågor som rör förtroendevalda: ”Jag vill rikta ett varmt och stort tack till Josefine för den här tiden. Josefine är en ytterst skarpsinnig person, har ett fantastiskt driv och har en analytisk förmåga få kan mäta sig med. Hon har gjort ett oerhört…

Läs mer

Första maj i Eskilstuna 2024

Varmt välkommen att fira och demonstrera med oss på vår högtids- och familjedag: Första maj
Läs mer

Vi kan inte säga ja till de planerade vindkraftverken i Näshulta

Platsen som nu är uppe för diskussion har varit utpekad som möjlig för vindkraft i årtionden Därför kan det inte vara en överraskning för någon att det kan bli vindkraft i området. De allra flesta förstår och respekterar att ens närområde kan bli föremål för olika slags energiinvesteringar i framtiden, men att man då ska kunna förvänta sig förutsebarhet, insyn och kompensationer i samband med en sådan process.

Tillskottet av energi skulle förstås vara välkommet och den politiska majoriteten är inte principiellt emot vindkraft utan anser att vindkraften har en viktig roll i energimixen – både i Eskilstuna och i den nationella energiförsörjningen. I grunden är detta en fråga för markägare och investerare av vindkraften. Äganderätten är viktigt som princip. Alla energislag behövs…

Läs mer

Förnyad överenskommelse med polisen – vassare, bättre och heltäckande

Det gemensamma målet är ett tryggt och socialt hållbart Eskilstuna där Eskilstuna kommun och polisen år 2027 tagit betydande steg för ett Eskilstuna utan utsatta områden på polisens nationella lista.

Nu har den nya samverkansöverenskommelsen mellan Eskilstuna kommun och polisen presenterats. Det skedde på en presskonferens i stadshuset med kommunens Josefine Helleday (S), ordförande i Trygghetsberedningen och polisens lokalpolisområdeschef Oskar Nissfolk. För att uppnå de övergripande målen om trygghet för eskilstunaborna och ett Eskilstuna utan utsatta områden, inriktas det gemensamma arbetet på fyra fokusområden: – Jag…

Läs mer

Majoriteten satsar i svåra tider

Nu har kommunfullmäktige antagit den politiska majoritetens, S och M, förslag till årsplan (förenklat budget) för Eskilstuna kommun 2024.

Det är en budget som ser utmaningarna och hoten så som en välfärd som kostar mer än kommunerna får ersättning för från staten, ett samhälle där gängbrottsligheten utsträckning slår nya rekord och kostnaderna för densamma slår i alla tak. Men trots det ska vi inte skära i välfärden. Omsorgen måste fortsätta leverera omsorg till de…

Läs mer
facebook Twitter Email