Vår politik

Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just detta: samhället går att förändra.

Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål.

Texten är från inledningen av Socialdemokraternas partiprogram vilket vi grundar all vår politik i.

De här sidorna kommer vi med tiden fylla med mer lokal och praktisk politik.

I menyerna hittar du våra valprogram och samverkansöverenskommelser. Har du frågor om vår politik är du varmt välkommen att fråga oss via mail eller facebook

facebook Twitter Email