Vår politik

Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just detta: samhället går att förändra.

Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål.

Texten är från inledningen av Socialdemokraternas partiprogram vilket vi grundar all vår politik i.

I menyerna hittar du våra valprogram och samverkansöverenskommelse. Har du frågor om vår politik är du varmt välkommen att fråga oss via mail eller facebook

facebook Twitter Email