Sarita Hotti

Sarita Hotti är kommunalråd och ordförande i Stadsbyggnadsnämnden.

Jag är Sarita Hotti och har under väldigt många år varit medlem i Socialdemokraterna, driven av utveckling och samhällsförändring.

Jag har just nu förtroendet att leda kommunens stadsbyggnadsnämnd.

Idag måste vi göra allt vi kan för att möjliggöra byggnation och utveckling i vår kommun på ett socialt och hållbart sett. Snabb men kvalitativ byggprocess ska göra så att bostadsbristen byggs bort.

Som egen företagare anser jag att näringslivsfrågorna är viktiga, det är i de befintliga företagen skapas enklast nya jobb. Självklart ska vi få hit etableringar men välmående lokala företag brinner oftast för sin ort och utvecklas de bra, utvecklas ofta också orten. Här behöver vi lyfta oss ytterligare och Affärsplan Eskilstuna är ett steg i rätt riktning. Fler i jobb och fler jobb en av våra största utmaningar.

Jag är uppväxt i Hälleforsnäs, där jag träffade min andra hälft och tillsammans har vi fått och uppfostrat två söner, idag vuxna. Vi valde att flytta till Eskilstuna när vi startat vårt företag och det krävde långa och många arbetsdagar.

Jag har erfarenhet av kommunpolitik från Flens kommun och också från landstinget där jag varit invald under någon mandatperiod. För mig är det viktigt att komma ihåg att politiska uppdrag är just ett förtroende uppdrag, du måste förvalta förtroendet väl och har det bara till låns.

Avslutningsvis vill jag betona vikten av utbildning, det börjar hos våra små barn och de ska ha lika möjligheter att utbilda sig och skolan måste ta till vara barnens olika färdigheter. Sen måste vi fortsätta att betona att vuxnas väg till arbete är betydligt enklare om man har klarat gymnasiet, sen är inte kunskap tungt att bära så eftergymnasial utbildning ger en ännu större möjlighet till att välja var och med vad man vill arbeta.

Kontakt

Tel: 070-086 65 03
E-postsarita.hotti@eskilstuna.se

Bilder

För pressbilderna nedan gäller:

  1. Bilderna får användas redaktionellt och i icke kommersiella sammanhang.
  2. Fotograf skall anges.
  3. Bilden får inte förändras utan tillstånd från fotograf eller Socialdemokraterna i Eskilstuna

Klicka på miniatyren för större version. Fotograf: Erik Unnerdal

facebook Twitter Email