Våra förtroendevalda

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Socialdemokraterna i Eskilstuna har 23 ledamöter och 12 ersättare av totalt 65 ledamöter i kommunfullmäktige. Vi är det största partiet och sitter i majoritet tillsammans med C och M.

1. JIMMY JANSSON, gruppledare, Kommunstyrelsens ordförande, ledamot Kommunfullmäktige
Jag är socialdemokrat därför att jag är övertygad om att det smartaste sättet att möjliggöra individens frihet är om vi hjälper varandra med detta. Jag tror dessutom att ett samhälle blir anständigare för alla att leva i om vi möjliggör och kräver av varandra att alla måste utbilda sig, jobba och bidra till det gemensamma. I mitt fall bottnar också mitt engagemang i att jag älskar Eskilstuna och vill göra kommunen till en bättre plats att jobba, leva och verka på.

Det finns problem som måste lösas. Men vår kommun har framförallt oändliga möjligheter som vi ska ta vara på för att byta ett gemensamt samhälle där vi känner tillit till varandra, alla bidrar med sitt och där kriminalitet och dess orsaker bekämpas och extrema åsiktysittringar hålls kort så att trygghet, välfärd, jobb och framtidstro är det som gäller i vår kommun.

2. SARITA HOTTI, ordförande Stadsbyggnadsnämnden, ledamot Kommunfullmäktige
En anledning till att jag är socialdemokrat är för att jag tycker att alla människor som föds ska ges möjligheten att lyckas med exakt det som dom vill. Om man har talang och vilja att bli något så ska det inte finnas hinder i vägen för det. Jag tror inte på att begränsa människors liv och deras kapacitet, det skulle hela samhället förlorar på i längden. Om man vill studera, arbeta, idrotta, spela ett instrument, bli statsminister osv. så ska alla ha den möjligheten och inte bara några få utvalda som råkar födas i en viss familj eller har god ekonomi.
Tillsammans kan vi göra detta möjligt genom att vi har ett rättvist, solidariskt och jämlikt samhälle.

Vi har idag utmaningar i vår kommun, vi har inte en likvärdig skola, vi upplever inte att vi trygga, vi saknar bostäder, jobb osv. Jag är beredd att anta utmaningen, ingen kan göra allt, men med samarbete och vilja så kan vi hitta lösningar och verkligen fortsätta utveckla vår kommun tillsammans.

3. LARS ANDERSSON, ordförande Kommunföretag, ledamot Kommunfullmäktige

Lars Andersson heter jag, pensionär och fyller 77 år i oktober. Jag är född i Stockholm och kom tillsamman med min fru till Eskilstuna 1965. Ett då ganska slitet Eskilstuna som under de två senaste decennierna genom modiga beslut av socialdemokratiska kommunalråd blivit en fantastiskt vacker och framtidsinriktad kommun.
Min pappa, verkstadsarbetaren, gjorde mig till socialdemokrat genom några enkla sanningar ” Alla människor är lika värda oavsett ras, religion eller om man tycker om en person av samma kön” ” Man skall alltid vara snäll” ” Skatten vi betalar är som att sätta in pengar på en gemensam bankbok. Pengar som vi använder om något händer”. De vaccinerande orden sitter kvar än i dag.

Jag sitter i Kommunfullmäktige och är ordförande i Eskilstuna Kommunföretag och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö. Jag har genom åren haft stort engagemang och intresse för energi o miljö frågor. Satt med i Göran Perssons Oljekommission och har varit särskild utredare åt regeringen vid två tillfällen. Dels utredning om den statliga energiforskningen och dels om jordbrukets roll som energiproducent. Jag avser att jobba hårt för att Eskilstuna skall fortsätta och vara i topp som miljökommun och att omställningen görs så att det gynnar jobben i Eskilstuna.
Mitt stora intresse är hästar och travsport. Det blir väl lätt så när man i stort sätt är uppfödd vid entrén till Solvalla.
Jag och min fru har att tacka den bostadsbrist som rådde i 60-talets Stockholm för att vi hamnade i Eskilstuna. En kommun som otvivelaktigt har ett antal problem att brottas med men som också har stora möjligheter att reda ut dem. Med Socialdemokrater i ledningen kommer Eskilstuna att utvecklas till en ännu bättre plats att leva och verka i.

4. ANN-SOFIE WÅGSTRÖM, ordförande Kommunfullmäktige
Jag är socialdemokrat för jag tror på det demokratiska samhället. Jag vill vara med och påverka utvecklingen inte stå på sidan om och bara tycka. Jag tror på de många goda krafterna och tillsammans kan vi föra Eskilstuna framåt

5. DANIEL ALEXANDERSSON, ordförande Valnämnden, ledamot Kommunfullmäktige
Jag är relativt ny inom partipolitiken men har alltid haft ett brinnande samhällsintresse och har en naturbegåvning i att kompromissa efter ett livslångt lärande som mittenbarn i en syskonskara på sju. Jag började min yrkesbana som murarlärling men trivdes aldrig riktigt med arbetet, inte för att det var tungt och slitigt, utan mer för den macho-kultur som satt i byggbodarna. Tungt och slitigt var även nästa jobb på Östra brädgården numer bygma. Där arbetade jag i åtta år innan jag blev lastbilschaufför.

En av mina drivkrafter som har vuxit allt medan åren har passerat är att stå upp för den som har det tufft. Jag kände mer och mer att lastbilschaufför inte var det bästa forumet för det ändamålet även om jag trivdes med att flänga fram på de sörmländska vägarna. Jag skrev därför högskoleprovet med hopp om att komma in på socionomutbildningen vilket jag lyckades med och lämnade då in min ansökan om studieledighet till åkeriet.

Jag tog steget till att bli aktiv socialdemokrat vid ungefär den här tidpunkten för fyra år sedan för att jag var trött på att se hur samhället gled isär allt mer efter åtta år av borgerlig politik. Jag kunde ju inte bara sitta hemma och gnälla på att de bättre bemedlade fick det allt bättre och de som hade det tuffast fick det tuffare. Precis tvärt emot vad som generationer av arbetare har kämpat för. Vilket sved i hjärtat för mig som fått berättat av mina farföräldrar om hur livet som grabb i arbetarlängorna i Göteborg var, eller hur uppväxten i ett fattigt hem på landsbygden var förr i tiden och hur samhället har utvecklats sedan dess. En välfärd som finns där för alla skapar ett tryggt samhälle.

Jag är arbetarklass djupt in i märgen och jag kommer aldrig sluta kämpa för ett samhälle där alla har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Barnen är vår framtid, därför är det så viktigt att vi har en förskola som kompenserar för olika uppväxtförhållanden. Jag kommer kämpa för att alla barn ska få en bra start i livet som möjligt, barngrupperna behöver minskas, ljudnivåerna sjunka. Personalen inom förskolan behöver fler kollegor och resurserna inom förskolan måste hamna där de bäst behövs. Det planeras att byggas mycket nya lokaler vilket är nödvändigt, både för de centralare delarna av Eskilstuna kommun och för landsbygden. Men får vi inte glömma bort att rusta de äldre lokalerna så att de är anpassade för dagens verksamhet.

Något jag är extra spänd på att se hur det faller ut är 80-90-100 modellen för äldre medarbetare.

6. MARIE SVENSSON, ordförande Kultur- och fritidsnämnden, ledamot Kommunfullmäktige

Mitt politiska engagemang bottnar i ett fackligt intresse. Efter många år i äldreomsorgen blev jag förtroendevald i Kommunal. Kommunals medlemmar är välfärdens hjältar som bygger samhället genom att jobba dygnet runt, alla dagar i veckan, året om. Att då ha en trygg anställning och att kunna leva på sin lön borde vara en självklarhet. Men så är det inte.

I mitt politiska uppdrag ansvarar jag för kultur- och fritidsfrågor. Det är frågor som både engagerar och inspirerar mig.

Jag ser att det finns både ekonomiska och sociala klyftor i vårt samhälle som bara blir större och större. Min övertygelse är att kultur-, idrotts- och fritidsfrågor bidrar till att minska de klyftorna.

Föreningslivet är viktigt för att det skapar ett engagemang och en positiv kraft. Att fortsätta jobba tillsammans med föreningslivet ser jag fram emot.

Kulturen och idrotten har stor betydelse för människor och för hela samhällsutvecklingen. Att driva frågor och skapa förutsättningar för ett gott idrotts-, kultur- och föreningsliv i Eskilstuna som påverkar många människors vardag till det bättre, det är min drivkraft.

Jag är stark, lyhörd, envis och uthållig. Jag vill vara med och fortsätta utveckla vår stad till ett ännu bättre, starkare och tryggare Eskilstuna.

7. MIKAEL EDLUND, ordförande Grundskolenämnden, ledamot Kommunfullmäktige
Jag heter Mikael Edlund, är 56 år och Eskilstunabo sedan födseln förutom några år när jag var omkring 20. Socialdemokratin har jag fått genom modersmjölken och en morfar som var bestämd. Blev medlem och politisk aktiv 1991, i vreden efter en borgerlig regeringen som sänkte skatter och körde Sveriges ekonomi i bitar.

Är idag ordförande i Vård- och omsorgsnämnden och vet vilken oerhört viktig fråga det är framgent, att se till att vi har en god vård och omsorg när det blir allt fler äldre kommer vara en utmaning för samhället, en utmaning som vi planerar för och även kommer att klara genom att bygga mer bostäder för äldre samt utveckla och bygga ut hemtjänsten så att fler får ett bra liv vid ålderns höst.

8. MAJO BROSTEDT, ordförande Vård- och omsorgsnämnden, ledamot av Kommunfullmäktige
Jag är utbildad socionom och arbetar inom socialt arbete. För mig är bredden av ett fungerande samhälle viktigt så därför är min hjärtefråga otrolig stor, den består av så många delar för att fungera. Den är skapad av ett parti som stridit hårt, haft många kamper och tar många strider för att få ett fungerande samhälle, vi har även kommande kamper i framtiden och jag vet , att Socialdemokraterna kommer att fortsätta ta striderna för oss.. Valet är vårt, vi kan välja och endast vi kan välja att se genom de partier som inte strider för oss alla, för vårt samhälle.

Därför är jag, socialdemokrat för jag brinner för vår välfärd, den är grunden till ett bra liv med frihet för alla, ett system som utjämnar klassklyftor.. För mig handlar välfärden om den ultimata tryggheten för ett bra liv. Välfärden har raserats på flera håll idag och den riskeras att raseras ännu mer. Vilket kommer skapa ännu mer otrygghet där förskolor, skolor, äldreomsorg och vården inte kan möta upp behoven som vi har av att ha en välfärd som fungerar.

Välfärden är den plattform som ger oss möjligheten att ge barn en bra uppväxt med barnomsorg, skolgång, fritid utifrån jämställdhetsperspektiv och delaktighet i samhället.. Eller när vi i livet behöver stöd som barn, förälder eller vuxen så kan vi lita på att vi har en välutvecklad Socialtjänst som skapar förutsättningar till självständigt liv..

Vi som arbetar inom välfärdssektorn ska få schyssta arbetsvillkor, en arbetsplats med trivsel, gott ledarskap och löner som vi kan leva på.. Välfärden ska även ge våra äldre med människor, äldre släktingar, vänner en fin och trygg, vård och omsorg.. När vi blir sjuka eller drabbas av psykisk ohälsa eller beroende så har vi en vård, sjukvård som räcker till och vi får ett bemötande som är av det bästa.


9. BJÖRN LARSSON, ordförande Förskolenämnden, ledamot Kommunfullmäktige
När jag bestämde mig för att engagera mig i politiken var det frågan om vinster i välfärden som väckte intresset, den frågan är ju fortfarande på agendan! Jag tror på principen om en gemensam välfärd där jag betalar skatt efter förmåga och får samhällets stöd efter behov. Då vill jag att våra resurser ska användas till skolor, vård och omsorg och inte delas ut till enskilda i vinst, den idén blir aldrig omodern.

Som ordförande i förskolenämnden kommer jag att fokusera på personalens behov, arbeta för att minska deras administration samt hitta fler medarbetare till verksamheten.  Vi måste också ge personalen mandat att kunna säga ifrån då deras arbetstider och arbetssätt inte respekteras eller när deras pedagogiska kompetens ifrågasätts. Flera åtgärder har redan genomförts i år såsom 1:e förskollärare, utegrupp i Fröslunda för att inte öka barngruppernas storlek och fastanställning av 100 barnskötare.
Alla åtgärder, som genomförs, kommer på sitt sätt att bidra till en bättre arbetsmiljö i förskolan. Det är dock inget som sker över en natt utan kommer att ske successivt under mandatperioden.

Något annat jag brinner lite extra för är miljöfrågorna. Vi har förmånen att bo i ett av de få länderna i världen där vi har rent dricksvatten direkt i kranen, nära till naturen, allemansrätt och viltrika skogar. Det är något vi ska vara rädda om och jag tycker att socialdemokraterna är partiet med den bästa miljöpolitiken som bygger det gröna folkhemmet för framtiden.

Jag arbetar sedan många år inom kriminalvården som jag nu är tjänstledig från för att kunna leda Förskolenämnden. På den fritid då jag inte engagerar mig i politiken, är det jakt och biodling som gäller.

10. LISA FRIBERG, ordförande Jämställdhetsberedningen, ledamot Kommunfullmäktige
Genom en bra utbildning och ökad jämställdhet kan vi förbättra världen och Eskilstuna.

Tidigt började jag fundera på min omvärld, vad som skedde i den, påverkade den och varför orättvisa fanns. Tidigt förstod jag att socialdemokratin kämpat för allmän och lika rösträtt, ifrågasatt hemmafruidealet, skapat daghem, sett att kvinnors arbetskraft behövdes, infört fri abort och kämpat för lika lön. Då förstod jag vilken skillnad vilja och politik kan göra.

Det var i socialdemokratin som jag fann en genuin ide som byggde på rättvisa, på att minska skillnader i samhället och på att trygghet är grunden för att kunna känna frihet. Den iden har i sin enklaste komplexitet alltid träffat mig mitt i prick.

I dag ser jag och socialdemokratin hur flickor och pojkar lyckas olika bra i skolan, att kön styr utbildnings- och yrkesval. Vi ser hur kön påverkar lön, olika uttag av föräldraledighet och hur olika vi uppfostrar flickor och pojkar. Vi ser också att den absolut viktigaste lösningen på samhällets utmaningar som kriminalitet och otrygghet är att höja utbildningsnivån och att öka jämställdheten.

Flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma möjligheter och det kan bara ske genom en jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämställd utbildning, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, jämställd hälsa och genom att mäns våld mot kvinnor får ett slut. Först när detta är uppnått kommer ett starkare och tryggare Eskilstuna och Sverige kunna bli verklighet.

Så när socialdemokratin så länge byggt detta fina demokratiska land som jag har haft tur att födas i så är det mitt ansvar att bygga vidare på samma genuina ide och värderingar fast i en helt annan tid.

11. GEERTH GUSTAVSSON, ordförande Vård- och omsorgsnämnden, ledamot Kommunfullmäktige
Jag har varit aktiv under många år och min drivkraft är ett bättre samhälle för det stora folkflertalet. Den innevarande mandatperioden är jag ordförande i miljö- och räddningstjänstnämnden. För mig är trygghet en av de viktigaste frågorna. Oavsett om det är barn i förskolan, elever i skolan, äldre som behöver omsorg eller alla som behöver sjukvård. Även miljö- och räddningstjänstnämndens frågor handlar om trygghet. Trygghet genom både förebyggande åtgärder genom tillsyn och kontroll av miljö- och hälsoskydd, livsmedel, alkohol, tobak samt utbildning för att undvika bränder. Inom en nära framtid behöver vi bygga en brandstationen till och fortsätta bygga ut styrkan av heltidsbrandmän.

12. NINA TUNCER, vice ordförande Socialnämnden, ledamot Kommunfullmäktige
Jag är kulturvetare i grunden men jobbar fackligt som arbetsförmedlare vid sidan av mina politiska uppdrag. Jag har tidigare arbetat mycket med språk, som lärare, översättare och tolk. Efter att ha levt och arbetat utomlands i många år har jag blivit bra på kulturskillnader och att förstå och tolka människor på ett sätt som inte hade varit möjligt utan mina erfarenheter.

Jag är Socialdemokrat för att jag tror att ett samhälle där alla är viktiga, där alla barn har ungefär samma möjligheter blir det bästa, starkaste samhället. För mig är förskola- skola, kultur och fritid för barn, utbildning och stöd till familjer och samarbetet mellan alla inblandade bland de viktigaste frågorna i dagsläget. Mjuka frågor men även stadsbyggnad är viktiga i arbetet med social jämlikhet och jämställdhet. Jag vill att samhället kan stötta och vägleda personer som behöver det, vi ska finnas där för varandra. Det tidiga förebyggande arbetet är viktigt, trygga barn blir trygga vuxna och risken för missbruk och kriminalitet minskar.

Vi är samhället. Du och jag utformar vårt Eskilstuna. Vi kan påverka hur det ska vara. Jag vill arbeta aktivt för detta eftersom vi har den möjligheten i vårt demokratiska Sverige.

13. LARS-GÖRAN KARLSSON, ordförande Torshälla stads nämnd, ledamot Kommunfullmäktige

En snart 70 årig man som de senaste 20 åren jobbat som egen företagare. Är fortfarande verksam som försäkringsmäklare. Gift har 4 vuxna barn.

Har varit socialdemokrat i många år nu. Fanns inget annat parti som stod upp för allas lika värde och samtidigt jobbade för en fördelningspolitik där alla ges chansen att utbilda sig utifrån sina intressen och förutsättningar.

Har sedan tidiga ungdomsåren haft fackliga och/eller politiska uppdrag. Har även varit ledare inom framförallt damidrott.

Som före detta arbetsförmedlare är givetvis allas möjlighet att försörja sig genom eget arbete en viktig fråga för mig. Jämställdhet och jämlikhet är andra frågor som engagerat mig under många år. Där jag mer specifikt lägger energin nu är att fortsätta utveckla Torshälla till den juvel som den är och kan bli för alla i Eskilstuna kommun.

 

15. OWE EK, vice ordförande Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden, ledamot Kommunfullmäktige
Owe Ek, 38år ung, gift och pappa. Till vardags så umgås jag mest med familj och vänner. Ser gärna på en bra film när tiden finns.
Har varit socialdemokratiska värderingar sen barnsben, men gick in i partiet för lite mer än 10år sedan. Anledningen att jag valde att engagera mig var jag har ett fackligt uppdrag på min arbetsplats. Då fick jag veta hur facket och politiken hänger ihop. Så det fanns inget annat val än att engagera sig, om jag ville vara med och påverka en mot en hållbar samhällsutveckling, för allas bästa. Stadsbyggnadsfrågor ligger mig varmt om hjärtat då jag sitter med i stadsbyggnadsnämnden. Det är otroligt roligt att få vara med och se Eskilstuna utvecklig och kunna vara med och påverka den. Sitter även med i kommunfullmäktige, vilket ger otroligt mycket. Att få vara med och ta beslut som utvecklar både staden och individen är mycket givande.

16. THERESIA JANSSON, ledamot Eskilstuna Energi och Miljö, ledamot Kommunfullmäktige
Jag har alltid haft en rättvisepatos, alla ska få vara med och alla ska få komma till tals. Engagerad i elevrådet på gymnasiet och blev medlem i fackföreningen kommunal redan vid första sommarjobbet. Har jobbat som personlig assistent och varit hel-och deltidsengagerad i Kommunal under många år. Jag blev medlem i S när jag såg att det inte alltid räcker med kollektivavtal, många beslut rörande mitt, och många andras, arbete styrs via politiken och vill man förändra så måste man vara med att påverka.

För mig är det viktigt att kommunen är en bra arbetsgivare för de undersköterskor, barnskötare, personliga assistenter, lokalvårdare och alla andra som hands on har allas vår välfärd som yrke.
Idag arbetar jag som ombudsman för socialdemokraterna i Västmanland och är medlem i Handelsanställdas förbund.

17. DERIA ILIA, ledamot Kultur- och fritidsnämnden, ledamot Kommunfullmäktige
Fyra år efter ett borgligt styre var gränsen nådd för mig! Jag upplevde hur klyftorna ökade, barnfattigdom och segregation. Det va ingen fråga för mig om jag skulle engagera mig politiskt, utan vilket parti skall jag gå med i för att stå på rätt sida av kampen, en kamp mellan girighet och solidaritet, en kamp för barnens framtid, en kamp för de äldres värdighet och så självklart en kamp för arbetarna och för fler jobb!

Idag kan vi konstatera, med facit i handen, trots de stora utmaningarna som mött oss, på riks samt kommunala planen, så lyckades vi med att bromsa ner 8 års borgerligt nedmontering av välfärden och dess effekt på samhället och vände trenden och stärkte välfärden på fyra år!

Socialdemokratin har och är och förblir vad Sverige kan luta sig mot.


20. JOSEFINE HELLEDAY, vice ordförande Gymnasienämnden, ledamot Kommunfullmäktige
Jag studerar juristprogrammet vid Stockholms universitet men är bosatt i Eskilstuna som också är min födelseort. Gick med i SSU i början av gymnasiet med hjärtefrågorna jobben och jämställdheten, områden som fortfarande ligger mig varmt om hjärtat.

Jag blev socialdemokrat eftersom att jag insåg att det var arbetarrörelsen och den organiserade socialdemokratin som kämpat för mina vardagsnära självklarhet som gratis skolmat, avgiftsfria universitetsstudier eller rättigheter på jobbet. När jag insåg hur många människors liv som begränsas utan en generell välfärd, utan en politik som erkänner och bekämpar klasstrukturer i samhället där plånbokens tjocklek fortfarande är avgörande för människors livsförutsättningar. Jag är socialdemokrat och har valt att engagera mig för att hjälpa till att göra samhället mer jämlikt i en tid då åtta män äger mer än halva jordens befolkning. För att det både är anständigt och hållbart att prioritera fler kollegor till sjuksystrar framför skattesänkningar till samhällets rikaste som redan har mest, att låta Willys VD betala en större andel i skatt än en kassörska på Willys – som det ser ut idag. Jämlikhetsarbetet börjar med oss. Det börjar i Eskilstuna.

Inför det här valet är jag också socialdemokrat för att försvara det jag älskar med Sverige – tryggheten i vårt välfärdssystem, vår arbetsmarknadsmodell med kollektivavtal eller varför inte vår demokrati.

Som Socialdemokraterna i Eskilstunas yngsta kandidat på valbar plats ser jag det också som mitt uppdrag att verka för en ytterligare moderniserad socialdemokrati där miljö- och klimatfrågor ges en tydligare profil och där ännu större jämlikhetsreformer som höjda pensioner, ett successivt förändrat skattesystem, förbättrad integration och stärkt anställningstrygghet vågar genomdrivas. Mot bakgrund av de demografiska utmaningar vi står inför måste vi investera i välfärden i Eskilstuna, i förskolor och äldreboenden, för att ge medborgare värdiga liv och inte lämna över en ohållbar situation till morgondagens beslutsfattare i min generation.

 

21. MAGNUS HANSSON, ledamot Kultur- och fritid, ledamot Kommunfullmäktige
En glad 39-årig skånepåg som blev Eskilstunabo och Socialdemokrat 2008. Brinner för frågor som rör personer med funktionsnedsättning eftersom jag tycker att dessa frågor ofta kommer i skymundan i dagens politik och värt att kämpa för. Inte minst med tanke på debatten om assistansen. Varför duska rösta på Socialdemokraterna? Det är för att vi vill ha ett tryggt och jämlikt samhälle med minskade klassklyftor och ett bättre samhälle för personer med funktionsnedsättning.

Förutom politik så gillar jag utflykter, läsa böcker, åka på kryssningar och min familj.

22. GUNILLA CEDERFJORD, ledamot Kommunfullmäktige, ledamot Kommunfullmäktige
Jag är ordförande för Eskilstuna Socialdemokratiska Kvinnoklubb och det var med jämställdhet jag började arbeta fackligt och politiskt. Politiskt i Socialdemokraterna som är det parti som främst ställer upp för allas lika värde och för ett rättvist Sverige.

Som avsutten ryttare kan jag se tillbaka på en fritid som domare och överdomare inom ridsporten. En idrott som framförallt har många tjejer som utövare men där tävlande sker på lika villkor mellan kvinnor och män.

Jag ser fram emot att få fortsätta jobba med politik ur ett kvinnligt perspektiv för ett rättvist Eskilstuna och Sverige.

23. GÖRAN ANDERSSON, ledamot Socialnämnden, ledamot Kommunfullmäktige

24. EINE IKONEN, 51 år, metallarbetare, Torshälla

25. CLARENCE PALM, 67 år, pensionär, Eskilstuna
Jag är en 67 årig pensionär med lång livserfarenhet som representerar 25% av befolkning vilka utgör en viktig grupp i samhället som bör representeras i de politiska församlingarna.
Det viktigaste för mig är rättvisa och solidaritet från vaggan till graven tex bra barnomsorg och bra äldreomsorg. Skälet till att jag blev socialdemokrat är att jag tidigt upptäckte att det var stora orättvisor på arbetsmarknaden och i samhället i övrigt. Därmed engagerade jag mig fackligt i kommunal och senare även i politiken.

Det är viktigt med ett starkt socialförsäkringssystem så att alla kan känna sig trygga när oförutsatta händelser sker som tex arbetslöshet eller sjukdom.
För att unga och äldre ska känna sig trygga bör kommunen bygga fler hyresrätter i attraktiva områden. För att kunna genomföra detta krävs alla som kan jobba ska jobba alla har både rättigheter och skyldigheter.

26. KAROLA BAST, 37 år, statsvetare, Eskilstuna
Hej Eskilstuna! Snart är det val och dags att gå och rösta.

För mig handlar valet om många saker, men framför allt om vilket samhälle vi vill att våra barn ska växa upp i. Jag vill att de ska få alla förutsättningar jag har haft plus lite till. Ett samhälle som finns där om de vill gå i skolan och kanske läsa vidare på universitet och högskola. Ett samhälle som finns där om de blir arbetslösa eller sjuka. Ett samhälle som finns där när de blir gamla. För mig handlar valet om våra barns framtid och trygghet. Att de kan få växa upp i ett jämlikt och jämställt samhälle där alla människor är lika mycket värda. Att de har förutsättningarna att bli vad de själva vill, få vara sig själva och få älska vem de vill.

Vilket samhälle vill du ha?

ERSÄTTARE

27. LARS-GÖRAN HAMMARBERG, 60 år, ombudsman, Eskilstuna
Mina hjärtefrågor är att vi ska ha en bra och fungerande service till våra medborgare. Möjligheten till bra barnomsorg, skola, äldrevård, samt en fungerande service som tåg och busstrafik är viktiga frågor som har gjort att politiken är viktig för mig och något som man inte bara kan nonchalera och låta andra sköta.

Genom ett engagemang och delaktighet så kan vi gemensamt se till att Eskilstuna är en stad med stolta och trygga medborgare. Genom våra kommunala bolag kan vi se till att vi har bra bostäder, och andra viktiga samhällstjänster som motsvarar våra behov samt att avgifterna/taxorna hålls på en rimlig nivå, så att alla ska kunna erbjudas bra tjänster/service därigenom.

 

29. VIGGO HANSEN, 58 år, ungdomsstödjare, Eskilstuna

30. NINA ALEXANDERSSON, 32 år, elektriker, Ärla
Mitt politiska intresse har vuxit fram genom mitt engagemang i fackföreningsrörelsen. Det är genom facklig-politisk samverkan som vi kan göra skillnad på våra arbetsplatser.

För mig är trygghet och tillit de viktigaste nyckelorden. Trygghet att veta att jag har ett jobb med schyssta villkor, som ger mig en lön jag kan leva på. Tillit att veta att de svenska skyddsnäten fungerar när jag är i behov av dem.

Jag tror på ett jämställt Eskilstuna där alla bidrar efter förmåga och får hjälp efter behov. Ett starkt Eskilstuna, där vi litar på varandra och står upp för varandra. Där alla flickor och pojkar, kvinnor och män ges möjligheter att nå sina mål.

31. BERT ERIKSSON, 65 år, metallarbetare, Kvicksund

32. EVA JOHANSSON, 71 år, pensionär, Eskilstuna

33. LEIF ANDERSSON, 66 år, pensionär, Eskilstuna

34. MARIANNE JONSSON, 70 år, pensionär, Eskilstuna

35. DANIEL EKMAN, 38 år, konstruktör, Eskilstuna

Tryck här för hela listan och alla namn till kommunfullmäktige.

REGIONFULLMÄKTIGE

Den socialdemokratiska landstingsfullmäktigegruppen består av ledamöter från alla länets kommuner. Här listar vi de från Eskilstuna.

ÅSA KRATZ, 49 år, administratör, Eskilstuna
Har varit aktiv i (S) sedan början av 2000-talet. Haft landstingsuppdrag sedan 2003 och var ”fritidspolitiker” fram till och med 2010. Sedan 2011 har jag varit tjänstledig och haft politiska uppdrag på heltid.
Under de här åren har jag hunnit sätta mig in i olika delar av landstingsverksamheten, suttit bland annat i landstingsstyrelsen, sjukvårds-, patient- och handikapp- och habiliteringsnämnd. Är idag fullmäktiges ordförande, men jag har jobbat längst och mest i nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet. Det är de frågorna jag haft förmånen att ansvara för de senaste två mandatperioderna i Landstinget Sörmland.

Jag brinner verkligen för kultur och folkbildning. Tror stenhårt på att vi människor mår bäst när vi får använda och utveckla våra färdigheter och då både kroppen och knoppen får sitt. Kreativitet och skapande lägger grunden för den personliga utvecklingen. För att ge så många som möjligt en chans att både ta del av andras skapande och själva skapa är den kultur som finansieras av våra gemensamma resurser oerhört viktig!
Jag tror på att värna ett starkt föreningsliv och studieförbunden skapar oersättliga möten och möjliggör en positiv utveckling för både individen och samhället i stort.

Jag började min yrkesbana inom Posten, men lämnade mitt jobb som postkassör då jag startade en restaurangverksamhet tillsammans med min familj. Drev sedan eget företag i ca 8 år, 1999 fick jag jobb som a-kassehandläggare och administratör på fackförbundet IF Metall, ett jobb jag fortfarande är tjänstledig från. Engagerade mig fackligt på jobbet och har sedan dess varit engagerad i Handelsanställdas förbund, på lokal och nationell nivå.

Har alltid varit socialdemokrat, var under ett år i min ungdom med i SSU, men mitt intresse för sång, teater och dans tog överhanden och jag är medlem i Scenknuten sedan 1985. Bor utanför Eskilstuna i Tumbo med make, katter och bin.
Jag är medveten om att varje ny mandatperiod kommer med nya utmaningar och lärdomar och hoppas få ett fortsatt förtroende att företräda (S)-väljarna i länet även kommande mandatperiod.

CAMILLA HOLMGREN, 41 år, ekonomibiträde, Eskilstuna
Mina föräldrar var både fackligt och politiskt aktiva, så man kan nog säga att jag fick mitt eget engagemang med modersmjölken. Under mina år som förtroendevald för Kommunal såg jag hur viktig facklig/politisk samverkan var för att kunna påverka för schyssta arbetsvillkor med trygga anställningar och rättvisa löner att kunna försörja sig på.

2010 blev jag invald i Landstingsfullmäktige och 2016 fick jag förtroendet att bli ordförande för Primärvårdsnämnden med ansvar för de landstingsdrivna vårdcentralerna i Sörmland. Det har varit ett otroligt utmanande, lärorikt och roligt uppdrag.

DANIEL FLODKVIST, 37 år, lagerarbetare, Eskilstuna
Hej! Jag heter Daniel Flodkvist och jag har har varit verksam på industrigolvet i 18 år. De senaste 14 åren har jag kombinerat det med att haft flera olika uppdrag inom IF Metall. Man märkte sakta men säkert vilken koppling en regering har på våra arbetsvillkor och arbetsmiljö. Därför blev jag socialdemokrat. De senaste fyra åren har jag suttit med i landstingsfullmäktige. En lättillgänglig och bra vård för alla oavsett storlek på bankkontot är den viktigaste frågan för mig.

IKRAM MAHMOOD, 18 år, studerande, Eskilstuna
Jag är en 18 årig tjej som är uppväxt i Saudiarabien men har somalisk bakgrund och har bott i Sverige i 5 år. Jag går mitt sista år i gymnasiet, Naturprogrammet och min framtida plan handlar om att studera vidare.

En av de starkaste motiveringarna till varför jag är socialdemokrat är orättvisorna i världen! Jag anser att det är bara socialdemokraterna som ser dessa orättvisor. De borgerliga partierna ser plånboken oavsett hur mänsklig de försöker låta men det är bara Socialdemokraterna som verkligen ligger nära hjärtat men också hjärnan. Mitt största mål i livet är att hjälpa människor som behöver hjälp, försöka vara en del av de organisationerna som försöker stoppa krig och ge ett rättvist liv till alla och det är därför jag väljer vara socialdemokrat , för den dagen frågan om orättvisor i välden kommer upp till bordet är bara socialdemokraterna som ska vara rakryggade och stolta, för vi har jobbar och vi kommer alltid jobba för att alla människor ska ha det bra , lika bra.

INGA-LILL WIDLUND, 74 år, pensionär, Eskilstuna

INGVAR WILLING, 61 år, lagerarbetare, Eskilstuna
Från idrottsplanen har jag med mig vikten av samarbete och laganda. Men också att lyssna och låta andra ta plats. I ett lag är det viktigt att vara solidarisk, precis som i ett samhälle. Därför är jag socialdemokrat.

I den svenska välfärdsmodellen behöver vi personal som trivs på sin arbetsplats, känner trygghet och att de uppskattas för sitt viktiga arbete. Därför är jag socialdemokrat.

Jag vill se ett samhälle med människan och dess levnadsbetingelser i centrum. Ett samhälle där trygghet och solidaritet råder. Därför är jag socialdemokrat.

 

ERSÄTTARE

BÖRJE KARLSSON, 53 år, betongarbetare, Eskilstuna
Som byggnadsarbetare är tryggheten samt ordning och reda på arbetsmarknaden oerhört viktigt.
Att få stopp på låglönekonkurrensen och följa svenska kollektivavtal.

Är uppväxt med en socialdemokratisk och en arbetande familj där vi värnat om varandra i min omgivning.
Jag vill ha ett samhälle som hjälper varandra och där man jobbar och bidrar till samhällskontraktet.
Jag vill ha ett samhälle där trygghet går föra skattesänkningar och för att få ett starkt och en tryggare samhälle för vanligt folk.

HANS HENRIKSSON, 56 år, brevbärare, Eskilstuna
Jag är uppvuxen i ett gruvsamhälle, där rättvisa och jämlikhet var en del av vardagen.
Även i mitt fackliga engagemang följer jag dom orden.
Därför är det en självklarhet att vara socialdemokrat.
Med rättvisa och jämlikhet som grund, kommer jag att verka som politiker.

 CARINA ÅLANDER, 46 år, processledare, Eskilstuna
Jag har länge haft ett stort engagemang för samhällsfrågor men det var först inför förra valet som jag blev medlem i socialdemokraterna och började engagera mig politiskt. Jag har fram tills nu varit socialdemokratisk förtroendevald i svenska kyrkan, både lokalt och på stiftsnivå. Inför detta val finner ni mig på valbar plats på regionlistan, vilket känns spännande. Självklart är en nära och tillgänglig sjukvård för alla en hjärtefråga, vård ska inte vara beroende av storlek på plånbok och inte heller beroende av vart i landet du bor. Våra vårdcentraler ska vara fortsatt avgiftsfria och ha en hög tillgänglighet.

En annan fråga som vi socialdemokrater går till val med är en utveckling av kollektivtrafiken med tåg och länsbussar. Då jag numera är en av många som dagligen pendlar mellan Eskilstuna och Katrineholm, är en fungerande pendling oerhört viktig för att kunna främja både utbildning och arbete på olika orter. Därför är en utvecklad infrastruktur en regional valfråga vi socialdemokrater kommer driva.

SHPRESA HAJRIZAJ LINDBER, 37 år, socionom, Eskilstuna
Jag är utbildad socionom och arbetar som socialsekreterare sedan 2009. Jag är en stolt socialdemokrat för att jag tror på ett samhälle som bygger på demokrati och gemenskap. Ett samhälle som är ärligt i kampen emot splittring och korruption. Ett samhälle som bygger på rättvisa där det inte spelar någon roll om du är rik eller fattig för att få vara en del av det goda samhället som vi tillsammans bygger. Inom vårt parti tror vi att med fredliga och demokratiska medel kan vi åstadkommit viktiga förändringar. Tillsammans är vi starka så var med du också! Jag är ny inom partipolitiken men har alltid brunnit för samhällsfrågor. Jag tror starkt på ett Sverige som håller ihop där alla får vara med utifrån sina förutsättningar. Jag engagerade mig politiskt med vilja att bidra till att försvara vår demokrati och få möjlighet att göra skillnad. Vidare tror jag att det finns problem inom hälso- och sjukvården som vi behöver lösa. Att få fortsätta bygga en tillgänglig och trygg hälso- och sjukvård med hög kvalitet för alla vill jag jobba för. Inte minst en god psykiskt hälsa för våra barn och unga vuxna är ett viktigt område för mig.

Tryck här för hela listan och alla namn

RIKSDAGEN

Från Eskilstuna sitter Hans Ekström i den sörmländska riksdagsbänken

1. HANS EKSTRÖM, 60 år, riksdagsledamot, Eskilstuna

Hans Ekström heter jag, jag är 60 år ung och är utbildad lärare i historia, samhällskunskap och religion.

Jag har varit kommunalråd Eskilstuna och suttit i Riksdagen sedan 2010. Jag lever med en man och har två pojkar sen en tidigare relation som bor hos mig på deltid.

Jag tror på ett samhälle där vi håller ihop och alla har samma tillgång till skola, sjukvård och omsorg oberoende av inkomst eller härkomst. När vi drabbas av problem, tex arbetslöshet eller sjukdom ska vi kunna känna oss trygga med att samhället finns där och hjälper oss. Trygghet gör oss fria!

Välfärden kräver mer resurser – inte stora skattesänkningar till dem som redan har. Alla som kan ska arbeta och bidra – för det krävs både krav, stöd och utbildning. Vi ska ha en god och rättvis vård i hela landet, plånboken skall inte avgöra.

Tillgängligheten i vården måste öka och det behövs mer resurser och mer personal. Vi måste också bygga ännu fler bostäder. Jag är något till vänster på den politiska skalan, min politiska förebild är Tage Erlander som var med och skapade ett samhälle för alla. En angelägen politisk fråga jag ändrat uppfattning om är det fria skolvalet. De negativa effekterna är väldigt stora i form av tex segregation o ojämlika skolresultat. Jag tror dock att det är omöjligt att gå tillbaka till tidigare system, men något måste göras! Våra gemensamma skattepengar ska gå till det de avsedda för, inte till vinster i skatteparadis!

Listan har uppdaterats under mandatperioden pga omflyttningar och avgångar. Därför saknas en del namn och nummer. 

facebook Twitter Email