Årsmötets uttalande

När den socialdemokratiska arbetarekommunen i Eskilstuna genomförde sitt årsmöte den 12 mars 2022 var det med insikten, påtagligare än någonsin, att aldrig ta vår demokrati för givet. Ryssland har oprovocerat, olagligt och oförsvarligt med militärt våld, illegala vapen och metoder angripit ett självständigt demokratiskt land och en fredlig granne i Europa.

På bara några veckor har många liv hunnit släckas och familjer splittrats. Kvinnor och barn i miljontals fördrivs från sina hem på flykt. Putin har tagit fredens Europa ifrån oss. Ännu en gång har rädsla, död, flykt och en enskild diktator och dess anhangs vansinne gått ut över dem som bara vill leva sina liv i fred och frihet. Våra tankar är med det ukrainska folket. Vi är också i denna svåra tid djupt tacksamma över att vår statsminister heter Magdalena Andersson.

I enlighet med våra demokratiska möjligheter fattade årsmötet beslut om den politiska inriktningen och antog ett offensivt valprogram. Socialdemokraterna i Eskilstuna går till val med tre tydliga prioriteringar:

Vi ska fortsätta vårt arbete med att vända på varenda sten för att knäcka kriminaliteten och bryta segregationen. Vi vill utöka det förebyggande arbetet med kommunens satsning Trygga Unga för att bryta nyrekryteringen till kriminella gäng och ge varje barn och ungdom förutsättningar till ett gott, tryggt liv. Här behöver hela kommunen arbeta intensivt. Alla medborgare i kommunen har rätt till trygghet och kroppslig integritet. Därför är arbetet mot våld i nära relationer särskilt prioriterat. Hedersrelaterat våld och förtryck ska bekämpas och vi vill bland annat se en kartläggning av problematiken på skolnivå. Vi ska fortsätta arbeta för att bryta segregationen. Inga prioriterade eller utsatta områden ska finnas i Eskilstuna. En kompensatorisk skola, arbetsmarknadsinsatser, blandade boendeformer, bekämpande av de systemfel som kan leda till långvarigt bidragsberoende och föreningslivet är centrala beståndsdelar för integrationen och främjandet av en kommunal samhällsgemenskap.

Vi ska vara en ledande kommun i den gröna omställningen och hela Eskilstuna ska leva. Eskilstuna ska ligga i framkant och möjliggöra för framtidens teknik och framtidens jobb i vår stad. Vi vill att övergången till en fossilfri miljö ska vara smidig, klassmedveten och folkligt förankrad och ske i nära samarbete med medborgare, näringsliv och föreningsliv. I vår gröna omställning ska hela kommunen leva. Vi vill därför möjliggöra servicepunkter och obemannade butiker på landsbygden, fortsätta utbyggnaden av kostnadsfri busstrafik och ansluta fler cykelbanor till stadskärnan.

Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Organiserad brottslighet och utnyttjande av vår gemensamma välfärd, som till exempel bidragsfusk, är oacceptabelt. Vi ska därför vässa arbetet mot exempelvis otillåten andrahandsuthyrning och fusk kopplat till det ekonomiska biståndet. Vi ska värna om valfrihet men avvisa nyetableringar av vinstdrivande skolor i Eskilstuna och arbeta för att ge medborgarna ökad insyn i etablerade privatskolors verksamhet – en självklarhet sett till dess finansiering av våra gemensamma skattemedel.

Med dessa inriktningar går Socialdemokraterna i Eskilstuna till val. Årsmötet valde enhälligt Jimmy Jansson till gruppledare att leda partiet i valrörelsen där vi, laddade och medvetna om demokratins skörhet, söker Eskilstunabornas stöd för att göra Eskilstuna tryggare, jämlikare och grönare med en stark samhällsgemenskap som grund och alla människors frihet i sikte. 

facebook Twitter Email