Socialdemokraternas valsedel till kommunfullmäktige klar

Socialdemokraterna går till val på minskade klyftor genom jobb, välfärd och samarbete. Valet den 9 september är viktigt. Sverige står inför ett vägval. Socialdemokraterna söker stöd för att fortsätta minska de ekonomiska klyftorna, få ännu fler än de redan 250 000 fler i jobb. Stärka välfärden med nya miljarder så att köer i vården kan kortas, lärare får vara lärare och omsorgen om de äldre finns där.

Vi står inför en nödvändig upprustning av vårt försvar och våra socialförsäkringar. Inte minst måste Försäkringskassan komma på rätt köl igen. Människor i behov av stöd enligt LSS ska inte lämnas i sticket och pensionärer och sjukskrivna ska inte betala mer skatt än dem som jobbar. Det stavas anständighet! Den fortsatta renoveringen av Sverige kommer…

Läs mer

Socialdemokraterna i Eskilstuna 125 år

Den 4 mars 2018 fyller Eskilstuna arbetarekommunen 125 år.  4 mars 1893 bildade arbetarna i Eskilstuna arbetarekommunen. 

Alfons Holm hette den första ordföranden. Han var anställd på Munktells och blev med omedelbar verkan uppsagd från sitt arbete den 10 december 1894. Företaget ansåg inte att han var en lämplig person. I själva verket berodde det på han ansågs ha smutskastat kungen bland annat. Efter uppsägningen flyttade han till Stockholm där han medverkade i…

Läs mer

Äntligen! Gång- och cykelväg till Sundbyholm!

I slutet av februari kommer arbetet med att bygga den nya gång- och cykelvägen ut till Sundbyholm att påbörjas. Klar förväntas det 8 kilometer långa bygget vara i slutet av 2018.

-Jag vet att många ibland tycker att vi folkvalda är ute och cyklar, säger en glad och skojfrisk Jimmy Jansson. Vi måste fatta både lätta och svåra beslut för att förbättra Eskilstuna. Beslut som inte alltid gillas av alla men som syftar till det stora helas bästa på sikt. Men nu kan du också vara…

Läs mer

Frågor och svar om skolan

UPPDATERAD 14/2. Eskilstunaborna rankar skolan väl i de enkäter som görs och skolresultaten blir allt bättre. Och skolan får inte mindre pengar. Den får mer. Det är elevers rörlighet och varians i antal som påverkar skolans totala budget. Skolorna måste hjälpa varandra när behoven varierar mellan dem och anpassa sin budget efter hur många elever de har, till exempel genom att flytta personal mellan varandra.

Cirka 20 000 elever dagligen befinner sig i våra skolor. Det sker ett fantastiskt arbete från lärare, ledning, kök och övrig personal. I huvudsak bedrivs en fantastisk verksamhet för våra barn och unga. Den sista tiden har det varit mycket uppmärksamhet kring skolan i Eskilstuna. I media kan man lätt få bilden av att politiken har…

Läs mer

Tillståndsplikt för passiv insamling av pengar

Eskilstuna kommuns politiska majoritet S, C och M prövar att i lokala ordningsföreskrifterna införa krav på tillstånd hos polisen för att nyttja offentliga platser för ambulerande försäljning och passiv insamling av pengar. En inskränkning av rätten att campa på ej avsedda platser görs också. 

”Ingen borde behöva sitta på gatan och be om pengar. I de fall det sker uppstår oro och en konflikt i synen på vad vårt offentliga rum är tänkt att användas till. I Sverige har vi blundat för länge för något vi annars aldrig skulle acceptera. I följderna av detta kommer risken för att utnyttjas…

Läs mer

En ny början med 2018 

Vi går nu in i det sista året för denna mandatperiod. Framför oss har vi ett valår. Ett år jag hoppas kommer att präglas av saklig ton och avsaknad av överdrifter och osanna påståenden. Vi måste alla vara på vår vakt. Inte gå på minorna. Reflektera över vad som är rimligt och sant eller ej. Det handlar om att värna demokratin och det öppna samtalet. Jag drar mig inte för att säga vad jag tycker. Det retar en del. Men jag aktar mig också för att överdriva. Det retar andra. Jag tror att alla tjänar på att bete sig som folk också när vi utövar demokrati. Inte sopa under mattan. Inte ropa på vargen.

Eskilstuna befinner sig i en mycket stark utveckling. 2017 har varit framgångsrikt. Jobben blir fler, arbetslösheten sjunker liksom att kostnaden för försörjningsstöd minskar. Under mandatperioden har välfärden, äldreomsorgen och skolan, tillskjutits närmare en miljard nya kronor. Vi passerar nu 6 miljarder om året.  Och i vanlig ordning går det mesta av resurser till dem som…

Läs mer

Eskilstunas budget 2018 – Jobb och välfärd i fokus

Vårt fokus är jobben, äldreomsorgen, skolan och sociala vårdinsatser. Vi måste också hålla ordning på ekonomin då tuffare år kommer framöver.

Nu har kommunfullmäktige klubbat kompletteringarna till årsplan, budget 2018, och det var som väntat den politiska majoritetens (S, C, M) förslag som vann. – 11 miljoner på helår avsätts för 27 nya platser inom särskilt boende för äldre. – Vi utreder också möjligheter att göra det möjligt för pensionärer (+65) att åka buss fritt även…

Läs mer

Eskilstunas förslag till riksdags- och regionslistan klara. Hans Ekström och Åsa Kratz toppar

Ikväll sammanträdde Eskilstuna arbetarekommuns representantskap där Eskilstunas förslag på listor till Regionfullmäktige och riksdagen fastställdes. -Det är två väldigt starka listor med mycket bra och kompetenta namn, säger Ann-Sofie Wågström, ordförande för Socialdemokraterna i Eskilstuna, som nu skickar listorna vidare till partidistriktet i Sörmland som fastställer listorna med kandidater från hela länet på sin kongress…

Läs mer

Jimmy Jansson: (V) har fått planerna om flygplatsen om bakfoten

Vänsterpartiet har medvetet eller omedvetet fått både det ena och det andra med flygplatsen om bakfoten. Synd att västerpartiet trots inbjudan inte deltog vid veckans studiebesök på bland annat flygplatsen. Där fanns möjlighet att ställa frågor och fördjupa sig för samtliga partier i vad som sker i frågan. Det hade varit bra för att undvika fortsatta missförstånd.

Jimmy Jansson svarar idag på Vänsterpartiets insändare om flygplatsen i Eskilstuna Kuriren.  Kommunfullmäktige har gett det kommunala bolaget Eskilstuna Logistik och Etablering i uppdrag att se hur och om flygplasten kan utvecklas för att stärka kommunen och skapa fler arbetstillfällen. Bolaget har tagit sig an uppgiften och arbetar på efter största förmåga. På samma vis…

Läs mer

Socialdemokraterna i Eskilstunas styrelse agerar mot försämringarna inom LSS

En enig styrelse antog måndagen den 23 oktober en motion angående den katastrofala utvecklingen av LSS och personlig assistans. Att äta och andas måste givetvis räknas som ”grundläggande behov”.

”Vi kan inte stilla stå och se på utan måste reagera kraftfullt på det som händer dessa mycket utsatta människor nu” säger Ann-Sofie Wågström, ordförande Socialdemokraterna i Eskilstuna Mikael Edlund (S), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden som är medförfattare till motionen säger: ”De förändringarna som nu sker för individer som har personlig assistans är oacceptabla. Riksdagen…

Läs mer
facebook Twitter Email