Rösta för samarbete och stabilt ledarskap

Eskilstuna har enorma möjligheter, men också problem som måste hanteras. Precis som alla städer. För att möta detta krävs en politik för helheten. Förmåga att leda en kommun och erfarenhet av att agera i med- och motvind. Det har vi socialdemokrater.

Vi har också politiska företrädare som besitter kunskap och förmåga att ta vara på kommunens möjligheter och att möta problemen. Socialdemokraterna vill att alla som kan jobba ska jobba. Att människor har krav på sig och möjligheter att skaffa sig rätt utbildning och komma i jobb.

Att välfärden såsom fler äldreboenden med personal och förskolor med mindre grupper ska prioriteras så att vi kan lita på att välfärden finns där när vi behöver den.

Socialdemokraterna är tydliga med att vi heller inte accepterar brottslighet eller kriminalitet i någon form. Den och dess orsaker ska bekämpas. Genom rättsliga åtgärder och sociala insatser. Föräldraansvar kan inte nog understrykas.

För att fortsätta pressa ner arbetslösheten, minska klyftorna, bygga billigare bostäder, stärka välfärden och öka tryggheten krävs handlingskraft och samarbete. Socialdemokraterna är ett samarbetsparti och vi har förmåga att finna breda politiska lösningar såväl som att vi värnar samarbete med näringslivet såväl som facken och föreningslivet.

Socialdemokraterna i Eskilstuna vill bland annat:

  • samarbeta med partier som delar vår syn på alla människors lika värde.
  • införa arbetstidsmodellen ”80-90-100” inom kommunen.
  • bygga fler äldreboenden de kommande åren.
  • att Eskilstuna kommuns skolor ska vara mobilfria under undervisningstid.
  • att grupperna i förskolan minskar och att resurser hamnar där de bäst behövs.

 

En röst på Socialdemokraterna är en röst på stabilitet och samarbete för Eskilstunas bästa. Läs vårt lokala valprogram för att se exakt hur vi vill gå tillväga.

Engagera dig i valet!

facebook Twitter Email