Ytterligare stödåtgärder till Eskilstunas näringsliv

Jimmy Jansson: "Tillsammans ska vi klara detta. Eskilstuna är inte en kommun som låter sig nedslås. Men det kommer att bli tufft. Majoriteten presenterar det andra paketet med åtgärder som förhoppningsvis ska kunna underlätta för inte minst vårt näringsliv att orka igenom detta. För jobbens och för Eskilstunas skull".

Det politiska majoriteten har sedan tidigare beslutat att genomföra en rad åtgärder riktat till förenings- och näringslivet. Här kan du läsa om några av dem.

Nu går vi med våra samarbetspartier vidare och beslutar om:

Skollunch från restauranger

Gymnasieelever i kommunala gymnasieskolorna får möjlighet att hämta lunch hos lokala restauranger under perioden 14/4-29/5. Kostnad ca 3 000 000kr. Underlättar för gymnasieeleverna att hämta sin lunch samt stärka lokala restaurangnäringen

Fler lokala inköp

Servicenämnden får i uppdrag att underlätta för att öka lokala anbud i våra upphandlingar/Inköp

Extragåva till anställda i Eskilstuna kommun

Extragåva till anställda i Eskilstuna kommun om 200 kr, anledningen är att visa extra uppskattning till personalen samt bidra till extra köpkraft som gynnar loka näringslivet. Kostnad 3 000 000 kr

Avgiftsfri 3-timmarsparkering i Centrum

Gratis 3-timmarsparkering med P-skiva under perioden 15/4-15/8 i parkeringsområde C3. Åtgärden inför för att underlätta för handel och besöksnäring.

Företagsakut

Servicen till näringslivet stärks med uppstart av företagsakut, Näringslivsavdelningen bemannar särskilt telefonnr samt mail för att lotsa företagare till åtgärdsmöjligheter

Smidigare p-tillstånd för företag

Införa möjligheten för företag att lättare få skriftliga dispenser för företagsfordon för att underlätta hemleveranser. Åtgärden ger ökade affärsmöjligheter och den underlättar även för riskgrupper att ta emot varor.

Mer pengar till kommunens näringslivsavdelning

Omprioritering av näringslivsavdelningens budget, ca 1 000 000kr för att stödja näringslivsaktörer i deras krisinsatser.

Avgiftsfria uteserveringar och torghandel

Uteserveringar och torghandel undantas från avgift under perioden april-september, kostnadsminskning på ca 1 000 000kr

Utökad anståndsmöjlighet för tomrättsgälden

Anståndsmöjligheten utökas till att även gälla tomträttsgälden för företag och föreningar.

Hyresfri timhyra

Hyresfritt för föreningar i hallar och planer mars-juni.

Mer pengar till Kultur- och fritidsförvaltningen

-1 000 000kr extra till KFN för att stötta föreningar med föreningsstöd

Satsning på ”lovstöd”

Lovstöd på 4,5 msek till aktiviteter för för ungdommar under sommarlovet

 

 

facebook Twitter Email