90 steg för ett tryggt och starkt Eskilstuna

Jobben är vår viktigaste politiska prioritering. Men även utbyggnaden av välfärden. 70 förskoleavdelningar, fem äldreboenden och flera skolor ska byggas.

Den kommunala organisationen ska från och med nu lägga kraft på mindre administration och färre krävande pålagor på våra medarbetare så att de får möjligheter att i första hand klara sina uppdrag och arbeten. Det måste bli bättre arbetsmiljö och förutsättningar att orka, också för att kunna jobba längre, på arbetsplatserna.

För att få in mer resurser till bättre välfärd måste vi knäcka arbetslösheten så att fler jobbar. Det är avgörande. Det görs genom krav och möjligheter till utbildning för människor, men också genom ett växande näringsliv. Kommunens medarbetare måste förstå och underlätta för våra företag. Det är prioriterat att fortsätta bygga fler bostäder, små prisvärda som vanligt folk har råd med såväl som större. Framkomligheten i trafiken ska dessutom förbättras. Det måste fungera att ta sig fram på alla vis.

Vår politik bygger på att arbeta långsiktigt och förebyggande. Insatser måste sättas in där de gör störst nytta över tid. De ekonomiska och personella resurserna är begränsade. Därför är det alltid av yttersta vikt att göra rätt sak vid rätt tillfälle.

Tryggheten är viktig. Vi ska både stärka välfärden, bekämpa kriminaliteten och kriminalitetens orsaker. Jämlikheten mellan människor måste öka. Sociala klyftor, brister i integration och arbetslöshet är problem som vi ska bekämpa med varje medel. Eskilstuna ska därför ha ett proportionerligt, rimligt och långsiktigt flyktingmottagande. På samma vis är jämställdhet mellan könen en självklarhet såsom att för extremism och hedersproblematik råder nolltolerans.

Vi ska bygga ett gemensamt samhälle där ingen kan eller tvingas stå utanför. Vi ska ha ett flerårigt fokus på prioriterade stadsdelar. Göra ett samlat krafttag för att motverka utanförskap genom att stärka skolresultat, öka tryggheten, skapa trivsamma utemiljöer, höja kompetenser och få fler i jobb. Det hänger ihop.

Vill du läsa de mer djupgående argumenten bakom de prioriteringar vi tillsammans gör i vårt blocköverskridande samarbete kan du med fördel läsa Socialdemokraternas*, Centerpartiets och Moderaternas lokala valprogram. Där har vi utifrån våra respektive ideologier beskrivit de flesta av de prioriteringar du nu kan finna i vårt gemensamma program för Eskilstuna Kommun.

Tillsamman med medborgare, näringsliv och föreningsliv vill vi ta dessa 90 viktiga steg.

Tryck här eller på bilden ovan för att läsa programmet. *

(* PDF)

 

 

facebook Twitter Email