Socialdemokraternas kandidater till ordförandeposterna i Eskilstuna kommun

På Eskilstuna arbetarekommuns representantskapsmöte den 3 december valde ombuden våra kandidater till nämnder och styrelser. Det är dessa kamrater som kommer få ett extra tungt ansvar för att skapa ett tryggare och starkare Eskilstuna.

Här nedan ser du våra föreslagna ordföranden och viceordföranden till nämnderna. I de nämnden vi inte innehar ordförandeposten är det något av våra samarbetspartier som har det.

Ledamöter i nämnderna och valen till bolagen återkommer vi med vid ett senare tillfälle.

 

Kommunstyrelsen

Ordförande: Jimmy Jansson, omval

 

Stadsbyggnadsnämnden

Ordförande: Sarita Hotti, omval
(Även omval till vice ordförande i Kommunstyrelsen)

 

Vård- och omsorgsnämnden

Ordförande: Mikael Edlund, omval

 

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Vice ordförande: Majo Kuusikoski, nytt uppdrag

 

Grundskolenämnden

Ordförande: Mona Kanaan, nytt uppdrag

 

Gymnasienämnden

Vice ordförande: Josefine Helleday, nyval

 

Förskolenämnden

Ordförande: Björn Larsson, nyval

 

Socialnämnden

Vice ordförande: Nina Tuncer, omval

 

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Marie Svensson, nytt uppdrag

 

Torshälla stads nämnd

Ordförande: Lars-Göran Karlsson, omval

 

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Ordförande: Geerth Gustavsson, omval

 

Valnämnden

Vice ordförande: Daniel Alexandersson, nyval

 

 

 

facebook Twitter Email