Arbetstidsförkortning för välfärdens hjältar i Eskilstuna

Socialdemokraterna i Eskilstuna vill införa en modell av arbetstidsförkortning för Eskilstuna kommuns välfärdshjältar.

Modellen är tänkt att fungera enligt följande:

80% arbetstid, 90% av lönen och 100% pensionsinbetalning. Detta vill vi först framgent att det ska gälla för kommunens medarbetare från 62 års ålder.

-Denna modell ger kommunens medarbetare möjligheten att förlänga sitt arbetsliv, orka jobba fram till sin pension och skapar mer tid för både vila och nöje, säger Mikael Edlund (S), ordförande för Vård- och omsorgsnämndens.

 

-Många äldre yrkesverksamma jag träffar säger att det är orken som är värst. Att man ibland knappt ”orkar vara ledig”. Vi kan inte påverka alla arbetsplatser men vi kan fortsätta göra kommunens arbetsplatser bättre, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

I det första skedet är det tänkt att satsningen ska rikta sig till de med de mest fysiskt krävande arbetsuppgifterna inom kommunen, framförallt inom Vård- och omsorgs- och Barn- och utbildningsförvaltningen.

Läs om vara andra satsningar i vårt valprogram

facebook Twitter Email