En röst på S är en röst på Mälardalens tekniska universitet

Socialdemokraterna vill skapa ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Därför kommer vi genomföra det största trygghetsprogrammet i modern tid. För att främja tillväxt, fler jobb och nya innovationer vill vi att Sverige under nästa mandatperiod ska få ytterligare ett tekniskt universitet. Vi ser att Mälardalens högskola i Västerås och Eskilstuna har potential att bli tekniskt universitet, men det kräver att våra investeringar i forskning och utbildning fortsätter. Det går före skattesänkningar och låga löner.

 

Jimmy Jansson: Så kom då äntligen beskedet! Regeringen vill ge MDH status som tekniskt universitet. Utan att förlora några utbildningar.

I många år har jag och de före mig drivit att högskolan måste bli universitet. Kraven för det är uppfyllda.

Det är allvar nu. Avgörandet ligger nu i dina händer. Om socialdemokraterna får fortsätta regera landet blir Mälardalens högskola ett tekniskt universitet under nästa mandatperiod.

Under den här mandatperioden har den socialdemokratiskt ledda regeringen byggt ut och stärkt högskolan i hela landet, inklusive satsningar på ingenjörsutbildningarna. Vi har ökat resurserna till forskningen med 3 miljarder kronor och inrättat nationella forskningsprogram för att möta stora samhällsutmaningar som exempelvis klimat, digitalisering, life science och hälsa. Under mandatperioden har regeringen även utnämnt Malmö högskola till universitet.

Under nästa mandatperiod ser vi behov av investeringar för att fortsätta stärka svensk forskning och konkurrenskraft. Vi behöver fler jobb, forskningsgenombrott och banbrytande innovationer för ett starkare samhälle.

Ett nytt tekniskt universitet

Vi bedömer att Sverige behöver ett nytt tekniskt universitet och att detta bör utnämnas under nästa mandatperiod. Det är mer än 20 år sedan Sverige bildade ett tekniskt universitet, Luleå tekniska universitet. Det har i backspegeln visat sig mycket framgångsrikt och viktigt för regional och nationell utveckling, kompetensförsörjning och tillväxt.

Vi ser att Mälardalens högskola (MDH) i Västerås och Eskilstuna har potential att bli ett nytt tekniskt universitet, men det kräver att våra investeringar i svensk forskning och utbildning fortsätter.

 Mälardalens högskola jobbar nära samhället för att stärka det. Forskningen vid högskolan fokuserar på att möta olika samhällsutmaningar, så som framtidens energi, hälsa och välfärd, innovation och produktrealisering, industriell ekonomi och organisation, inbyggda system (används i fordon och robotar där forskningen bedrivs i samverkan med bl.a. ABB och Volvo), samt utbildningsvetenskap och matematik. Mälardalens högskola har också beslutat att under en treårsperiod rikta om sitt utbud mot fler spetsutbildningar inom it och digitalisering utifrån behov i samhället.

Högskolan har redan satt sin prägel på och är en aktiv part i Mälardalsregionen. Genom att ge högskolan förutsättningar att utvecklas till universitet skulle tillväxt och utvecklingskraft kunna stärkas, forskningsanknytning och kvalitet öka i utbildningarna och fler jobb och möjligheter för kompetensutveckling skapas. Universitetsstatus för Mälardalens högskola skulle därmed ha stor betydelse och ge ytterligare drivkraft för utveckling, innovation och kompetensförsörjning i Mälardalsregionen, men också i hela Sverige. Denna satsning går i linje med den politik som den socialdemokratiskt ledda regeringen fört under mandatperioden. Där vi bland annat investerat i forskning, utbildning och innovation, inrättat ett nationellt innovationsråd och strategiska samverkansprogram.

facebook Twitter Email