Årsmötesuttalande från Socialdemokraterna i Eskilstuna

Vi befinner oss i en på många vis omtumlande tid. Eskilstuna är i grunden en stabil kommun och Sverige är ett stabilt land, inte minst sett utifrån ett globalt perspektiv. Samtidigt har vi höga förväntningar på vårt samhälle. Ropen efter det starka samhället och den starka staten hörs allt högre. Det är en bra utgångspunkt för Socialdemokratin som har just som idé att individens frigörelse smartast uppnås genom att vi samarbetar i ett starkt samhälle. Då är det bra att Socialdemokraterna i Eskilstuna står stadigt.

I grunden går det bra för Eskilstuna, men det går inte bra för alla Eskilstunabor. För många har hamnat i en form av utanförskap med parallella samhällen. Vi måste få ihop dessa samhällen till ett genom att klyftorna måste minska. Det görs främst genom arbete och egen försörjning. Vi ska därför fortsätta att arbeta för fler och växande företag och ett livaktigt föreningsliv, för fortsatt bostadsbyggande, fler skolor och äldreboenden.

När det byggs ska det inte bidra till dumpning av villkor på arbetsmarknaden vi vill se rena branscher som ger riktiga jobb. Vi fortsätter att förbättra kommunikationerna med fler nya tåg och bussar. Vi är positiva till att Regionen investerar i ett nytt modernt sjukhus med bland annat ny akut och förlossning och vi förväntar oss att högskolan med sitt nya campus blir till tekniskt universitet enligt löfte.

Frågor som tillräckliga resurser till välfärden, trygghet i vid mening, klimatfrågan och integrationen är sådant som engagerar människor. Just nu tar Covid-19 mycket fokus. Socialdemokraterna i Eskilstuna kommer alltid att sätta Eskilstunabornas frågor och vårt lokala samhälles intressen främst, även om det ibland kolliderar med en regerings eller andra intressen. Vår uppdragsgivare är Eskilstunaborna. Vår utgångspunkt är att skapa stabilitet och långsiktighet för att utveckla vår kommun och se till att framtiden blir positiv för så många som möjligt. Det är svårt och tar tid men vi viker oss inte.

Vi tar vår del av ansvaret för att inte straffa, utan engagera människor i klimatomställningen. Eskilstuna ska gå före och visa vad som är möjligt att bidra med på lokal nivå. Vi gör vad vi kan för att slåss för mer resurser till skola och äldreomsorg, samtidigt som vi inte tvekar ett ögonblick för att motarbeta fusk i välfärden och på bostadsmarknaden. Det stöd samhället ger den som behöver ska inte missbrukas. Vi viker inte från principen om att människor måste utbilda sig och arbeta för att vi ska kunna minska klyftor och skapa resurser att fördela till välfärd.

Gör din plikt och kräv din rätt är en princip som ska råda i Eskilstuna. Ingen ska behöva känna otrygghet över att drabbas av brottslighet. Oavsett om vi talar om narkotika och dess baksidor, brinnande bilar hot mot sexuella minoriteter eller mäns våld mot kvinnor, ofta i nära relation. Det är ytterst en demokratifråga och nästan alltid en jämställdhetsfråga. I slutändan en fråga om jämlikhet. Vi kommer heller aldrig acceptera segregation, parallella samhällen och dess yttersta avigsidor som exempelvis hedersförtryck eller islamism/ nazism.

Eskilstuna har som alla kommuner sina problem, men främst har vi en stor potential. Men för att få ut det mesta av den krävs det politisk fingertoppskänsla, förmåga att samarbeta politiskt och med myndigheter såsom polisen och faktisk mod att fatta ett och annat kraftfullt beslut. Också att varje individ gör rätt för sig och bidrar utifrån förmåga. Att politiskt våga agera mot sådant som skadar tilliten till och förtroendet för det starka välfärdssamhället krävs också. Socialdemokraterna tar därför ansvaret att tillsammans med andra partier, näringslivet, föreningslivet och medborgarna fortsätta i den enda riktning som är rimlig. Och riktningen är med full kraft framåt.

Socialdemokraterna i Eskilstuna

facebook Twitter Email