BUDGET FÖR ETT TRYGGARE OCH STARKARE ESKILSTUNA

Det Eskilstuna vi vill bygga vidare på är en stad och landsbygd som präglas av trygghet och demokratiska värderingar. Vi vill arbeta för ett jämställt samhälle där var och en efter bästa förmåga kan skaffa sig en utbildning och ett jobb för sin försörjning.

Här nedan presenterar vi de viktigaste satsningarna i årets kompletteringar till årsplan, budget:

Grundläggande förutsättningar:

 • Inga ytterligare nya besparingar.
 • Minskade kostnader för effektivare administration om 50 miljoner.
 • Något lägre resultatmål pga Covid-19.  Ca 137 miljoner. Å andra sidan betydligt lägre takt i byggande av förskolor pga minskad invandring.
 • Sjunkande och mer hanterbar befolkningstillväxt tack vare minskad invandring.
 • Full kompensation för inflation och löner med 123 miljoner.

Långsiktiga budgetsatsningar:

Investeringar och engångssatsningar:

 • 30 miljoner för att rusta upp skolor och ytskikt för en bättre arbetsmiljö.
 • 30 miljoner till upprustning idrottsarenor. Bla Tunavallen så att United får jämställda förutsättningar.
 • Torshälla hamn utvecklas 2 miljoner.
 • Utveckling resecentrum 3 miljoner.
 • 1650 miljoner till investeringar i huvudsak byggande av nya skolor och äldreboenden.

Nya arbetssätt och krav på verksamheterna:

 • Vi inför aktivitetsplikt för den som har försörjningsstöd. Målet är att ingen ska kunna uppbära bidrag och inte få bidra med sin tid till någon sorts arbetsuppgift.
 • Vi höjer kravet på att tillräckliga kunskaper i svenska språket i relation till arbetsuppgiften är ett måste i Eskilstuna Kommuns verksamhet. Möjlighet till utbildning stärks.
 • Ny politik för inflyttning till kommunen. Kommunkoncernen ska i alla delar verka för att den framtida inflyttningen bygger på arbete och utbildning som leder till arbete. Inflyttning ska inte medverka till arbetslöshet och växande klyftor och sociala problem.
 • 2,5 miljoner för att öka arbetet med att hitta felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd. Självfinansierande framåt.
 • Stärkt krisberedskap utifrån olika tänkbara scenarier. Inte bara pandemi.
 • Insatser för ökad framkomlighet i trafiken.
 • Ta fram en ny klimatplan samt säkra vattenkvaliteten.
 • Ny översiktsplan med fokus på bostäder, näringsliv och trafikflöden.

Detta är majoritetetens, S, C, M, förslag till kompletteringar i årsplan, budget. Beslut tas av kommunfullmäktige den 26 november.

facebook Twitter Email