Ett starkare och tryggare Eskilstuna – 31 miljoner i trygghetssatsning

Vi går nu fram med en historiskt stor satsning på 31 miljoner för minskad brottslighet och ökad trygghet. Det ligger inom ramen för kommunens arbete med ”Orten bortom våldet”. Detta är en satsning utöver det redan omfattande förebyggande arbetet som görs och det är inget projekt som med tiden tar slut. 

På många håll är det otryggt i vårt samhälle och så ska vi inte ha det. Det kan vara i skolan, i våra parker, på gator och torg,  men de tillhör oss alla och alla, kvinnor och män, unga och gamla, har rätt till dem. 

Vi har, tillsammans med våra samarbetspartier, pekat ut några områden som vi måste göra något åt för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Vi har gått till val på att öka tryggheten i Eskilstuna. Vi vet att det handlar om narkotikan, växande sociala skillnader, orimligt stor utrikes- och inrikes inflyttning av personer som ofta är invandrade i närtid och saknar utbildning och har svag eller ingen ställning på arbetsmarknaden. Brist på integration och andra faktorer.

Vi har gått till val på att öka tryggheten i Eskilstuna. Vi vet att det handlar om narkotikan, växande sociala skillnader, orimligt stor utrikes- och inrikes inflyttning av personer som ofta är invandrade i närtid och saknar utbildning och har svag eller ingen ställning på arbetsmarknaden. Brist på integration och andra faktorer.

Skolan ställer om. Socialtjänsten växlar upp. Fritidsverksamheten kliver fram ännu mer. Polisen hakar på. Alla ska hjälpas åt.

Rubriken för detta är Trygga Unga och det innehåller följande nya satsningar:

  • Vi inrättar ett mobilt team som ska finnas tillgänglig för att skapa trygghet och stötta ungdomar under dygnets alla timmar. Särskilt när skolan är stängd. Det mobila ungdomsteamet ska finnas där ungdomar finns, vara tillgängliga och synliga. De ska samverka med skolan, polisen och socialtjänsten.

 

  • SSPF-team inrättas på samtliga högstadie- och gymnasieskolor. Skola, socialtjänst, polis och fritid går samman för att arbeta med individ, familj, händelser och situationer som uppstår. Vi har det på endast tre skolor idag. I detta vill vi se ett arbete med så kallat nödstopp där enskilda händelser runt ett barn/ungdom, vid sidan av eller innan exempelvis orosanmälan innebär en omfattande och massiv insats runt individen och dess omgivande personer.

 

  • Avhoppar-/exitverksamhet för den som vill lämna en kriminell livsstil växlas upp och får nu samma storlek som exempelvis Malmö stad.

 

  • SIG, Sociala insatsgrupper utvecklas för att kunna gå in vid särskilda händelser med oro och otrygghet. Det kan handla om konflikter mellan individer, våldsamma händelser eller att bryta sönder social otrygghet som vuxit fram på en plats. Att återerövra det offentliga rummet och lotsa personer som skapar detta bort från detta.

 

  • Ökad närvaro från samhällets sida är avgörande för det trygghetsskapande arbetet. Kommunens insatser i stadsdelar med sociala utmaningar är därför viktiga och prioriterade framåt.

 

Vi kommer noga att följa resultaten och arbetet som ska göras. Vi förväntar oss resultat.

Vi måste givetvis fortsätta med redan införda insatser såsom fler bevakningskameror i det offentliga rummet såväl som vid skolor. Narkotikasök med hundar likaså. Skalskydd och belysning är också viktigt och ordningsvakter är också instrument vi successivt utökar likväl.

Det långsiktiga arbetet med att bryta trenden med inflyttning av personer som saknar eller har mycket liten möjlighet att komma in på arbetsmarknaden kommer att växlas upp.

Det långsiktiga arbetet med att bryta trenden med inflyttning av personer som saknar eller har mycket liten möjlighet att komma in på arbetsmarknaden kommer att växlas upp. Det är jobb och utbildning, för att med god säkerhet komma i jobb som ska vara drivkraften att flytta in till Eskilstuna. Det kommer att behöva påverka bostadspolitik, hantering av stödinsatser av olika slag och krav och förväntningar på individer.

Detta är ett stort arbete som handlar om att förändra kulturer och synsätt. Det kommer att kräva ökade krav från samhällets sida. Men också, som presenterats ovan, stödjande insatser och vägar framåt för individer.

 

 

facebook Twitter Email