Försäljning möjliggör satsningar och stärker allmännyttan

300 miljoner för ett starkare och tryggare Eskilstuna. Trygghetskameror, satsningar på idrottslokaler och arenor, rusta skollokaler, jobbcentrum med mera.

Den politiska majoriteten i Eskilstuna har nu meddelat att de avser genomföra en försäljning av ca 600 lägenheter ur Eskilstuna kommunfastigheters bestånd.

Försäljningen innebär att det mesta av pengarna stannar i kommunkoncernen. Med dessa resurser minskar bolagets kostnader för räntor, bolaget kan klara sina åtaganden för att bygga nytt med rimligare hyror och för att renovera befintliga lägenheter utan orimliga hyreshöjningar.

Men en del av pengarna kan ägaren, det vill säga kommunen, nu göra satsningar för att stärka kommunen långsiktigt:

  • 20 miljoner till två Jobbcentrum
  • 10 miljoner per år för ökad trygghet. (Bland annat bygga infrastruktur för kameraövervakning)
  • 7 miljoner i satsningar på digitalisering för att öka kvaliteten, tillgänglighet och minska kostnader.
  • 30 miljoner för att jobba upp eftersatt underhåll i skolans och förskolans lokaler med fokus på trygga och trivsamma pedagogiska miljöer. (Utöver detta och med matchning kommer satsningar utifrån redan befintlig investerings- och underhållsbudget)
  • 30 miljoner för att genomföra idrottslyftet utifrån majoritetens intention och den kartläggning som nu görs.
  • 10 miljoner per år 2022-2023 för digitaliseringssatsning
  • 80 miljoner till stärkt ekonomi/reserv.

 

Frågor och svar om försäljningen av de 600 lägenheterna:

Varför ska det säljas lägenheter över huvud taget? Är inte ekonomin i K-fast god?
För att ge kommunfastigheter möjligheter att investera i nya lägenheter med rimligare hyror, att kunna renovera befintliga lägenheter utan orimliga hyresökningar. Försäljningen bidrar också med stora satsningar på trygghet, skola och idrott.

Kommer de som bor i lägenheterna få bo kvar?
Ja, så klart. Det enda som händer är att det blir en ny ägare av huset. De boende har kvar samma rättigheter som tidigare.

Hur påverkas allmännyttan* i Eskilstuna? Blir den mindre nu?
Allmännyttan bygger ca 300 nya lägenheter om året. Trots försäljning kommer allmännyttan att fortsätta att växa i storlek sett till antalet lägenheter. Allmännyttan fortsätter således att vara ett viktigt instrument för att påverka bostadsmarknaden.

(*Allmännyttan är kommunala bostadsföretag över hela Sverige med uppgift att tillhandahålla hållbara och prisvärda bostäder.)

Skulle lägenheterna sålts om Socialdemokraterna haft egen majoritet i Eskilstuna?
Detta är inget som görs annat än för att det är nödvändigt för kommunens utveckling. I den bästa av världar hade staten haft en bostadspolitik som än mer underlättar byggande och renoverande bostäder och där kommuner hade resurser att satsa på idrottsanläggningar och skollokaler. Men nu är det inte så. Då får vi använda de resurser vi har.

Varför säljs bara äldre lägenheter med låga hyror?
Det gör vi inte utan vi tittar på renoveringsbehovet och för att hitta balans i K-fasts renoveringsbehov- och planering och få en egen balans i lägenhetsbeståndet.

Vilka lägenheter gäller det och varför just dom?
Det är lättare att sälja ut i ett område för att det är lättare för en ny fastighetsägare att hålla ihop sitt bestånd än att det är utspritt i hela staden.

facebook Twitter Email