Den politiska ledningen i Eskilstuna 2023-2026

Nu har den politiska ledningen, i form av kommunalråd, nämnd- och bolagsordföranden presenterats av majoriteten och här redovisar vi de socialdemokratiska:

Kommunalråd

Till Kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd föreslås:
JIMMY JANSSON

Till Vice ordförande i kommunstyrelsen tillika kommunalråd föreslås:
JOSEFINE HELLEDAY

Till ordförande i Stadsbyggnadsnämnden tillika kommunalråd föreslås:
SARITA HOTTI

Till ordförande i Grundskolenämnden tillika kommunalråd föreslås:
MIKAEL EDLUND

Till ordförande i Vård- och omsorgsnämnden tillika kommunalråd föreslås:
MAJO BROSTEDT

Till ordförande i Kultur- och fritidsnämnden tillika kommunalråd föreslås:
MARIE SVENSSON

Video från presskonferensen 8/11.

Nämnd- och bolagsordföranden 

Till ordförande i Förskolenämnden föreslås:
NINA TUNCER

Till ordförande i Miljö- och räddningsnämnden föreslås:
GEERTH GUSTAVSSON

Till ordförande i Kommunföretags styrelse föreslås:
LARS ANDERSSON

Till ordförande i Torshälla Stads Nämnd föreslås:
LARS-GÖRAN KARLSSON

Till ordförande i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljös styrelse föreslås:
LEIF THORSTENSON

Till ordförande i Eskilstuna Energi och Miljös styrelse föreslås:
ÅSA KULLGREN

Valen sker på kommunfullmäktige den 10 november och de tillträder sina poster 1 januari. 

Läs mer om våra förtroendevalda här.

Här kan du läsa majoritetsöverenskommelsen, Fortsatt framåt, som stakar ut politiken under mandatperioden.

facebook Twitter Email