Idag höjs barnbidraget!

Regeringen höjer idag barnbidraget och studiebidraget för elever med 200 kronor till 1250 kronor per månad och barn. Det här är den första höjningen på 10 år och den innebär en fördubbling jämfört med vårt vallöfte om en höjning med 100 kronor.

Socialdemokratisk politik gör skillnad

– Det går bra för Sverige nu och framgångarna ska komma alla till del. Att höja barnbidraget är ett smart sätt att förbättra alla barnfamiljers ekonomi, säger finansminister Magdalena Andersson.

År 2006 höjdes beloppet senast, då till 1050 kronor. Under den borgerliga regeringsåren höjdes inte barnbidraget en enda gång. Höjningen på 200 kronor gäller från idag och gäller också förlängt barnbidrag.

Även studiebidraget höjs

På samma sätt höjs studiebidraget inom studiehjälpen (som främst går till gymnasieungdomar) för första gången på tio år. Även denna höjning ligger på 200 kronor i månaden.

En höjning av studiebidraget mitt under en pågående termin medför administrativa och tekniska svårigheter för CSN. Den nya bidragsnivån ska tillämpas på studiebidrag från den 1 mars 2018. På så sätt kommer de studerande att få en retroaktiv utbetalning i juli 2018 motsvarande höjningen.

– Sverige ska hålla ihop. Då duger det inte att ojämlikhet och oro över familjens ekonomi ska drabba barn redan från uppväxten. Med höjt barnbidrag och studiebidrag får fler barnfamiljer en bättre ekonomi, förklarar Magdalena Andersson.

Kort sagt: När det går bra för Sverige ska också vanligt folk ta del av det.
Håller du med? Engagera dig!

Läs mer om höjningen här.

 

 

facebook Twitter Email