Socialdemokraternas valsedel till kommunfullmäktige klar

Socialdemokraterna går till val på minskade klyftor genom jobb, välfärd och samarbete. Valet den 9 september är viktigt. Sverige står inför ett vägval. Socialdemokraterna söker stöd för att fortsätta minska de ekonomiska klyftorna, få ännu fler än de redan 250 000 fler i jobb. Stärka välfärden med nya miljarder så att köer i vården kan kortas, lärare får vara lärare och omsorgen om de äldre finns där.

Vi står inför en nödvändig upprustning av vårt försvar och våra socialförsäkringar. Inte minst måste Försäkringskassan komma på rätt köl igen. Människor i behov av stöd enligt LSS ska inte lämnas i sticket och pensionärer och sjukskrivna ska inte betala mer skatt än dem som jobbar. Det stavas anständighet!

Den fortsatta renoveringen av Sverige kommer före stora skattesänkningar. Om det handlar valet i höst. Vi kan heller inte undgå att konstatera att Sverige behöver en S-ledd regering som kan hålla fast vid både den nuvarande inriktningen vad gäller hårda tag mot kriminalitet och en migrationspolitik som gör det möjligt för de människor som får uppehållstillstånd att snabbt bli en väl integrerad del i samhället. Det kräver fortsatt restriktivitet i väntan på att EU tar sitt ansvar.

En socialdemokrati som får tillräckligt stöd för att leda nästa regeringen är en förutsättning för att svenska folket med säkerhet ska veta vad som gäller. Alla regeringsalternativ där socialdemokratin inte utgör ett klart ledarskap ställer dessa frågor obesvarade innan valet.

I Eskilstuna kommer vi att påverkas beroende på vilken regering som blir möjlig. Organisationen SKL har beräknat att kommunerna kommer att sakna över 60 miljarder årligen för att kunna behålla nuvarande nivå på välfärden de kommande åren. För Eskilstuna betyder det att det saknas ca 500 miljoner per år i relation till de sex miljarder kommunen har idag. Det krävs en regering som lämnar besked om detta. Men det kommer också krävas en kommunledning med erfarenhet, förmåga och kraft att både våga ställa krav på staten men också leda den egna organisationen i tider av osäkerhet i vår omvärld.

Den enskilt största utmaningen utöver resurser kommer att vara att hitta personal med rätt utbildning till välfärdens arbetsuppgifter. Den arbetsföra delen av befolkningen sjunker i relation till hela befolkningen pga åldrande.

Klyftorna måste minska. Klyftor kostar. Inte minst i ökad otrygghet pga att människor far illa och riskerar att hamna snett.

Klyftorna måste minska. Klyftor kostar. Inte minst i ökad otrygghet pga att människor far illa och riskerar att hamna snett. Tryggheten ska öka. Kriminalitet bekämpas och chanser öka. Mer resurser till skolan och äldreomsorgen krävs. Mindre administration, mer tillit till medarbetare och resurser som följer behoven där de är som störst är avgörande i tider av brist på medarbetare och pengar i framtidens offentliga välfärd. Bättre arbetsvillkor lika så.

Kommuner kan precis som vilken familj som helst inte trolla fram mer pengar. Det handlar om att använda det som finns på bästa sätt på kort och lång sikt. Därför krävs att alla som kan jobba ska jobba, hårda tag mot brottslighet och dess orsaker, bostadsbyggande, upprustning av stadsdelar, bättre näringslivsklimat, klimatansvar och såklart mer jämställdhet som ju är lösningen på det mesta i vårt samhälle, och mycket mer. Att fler andra länder och kommuner tar sitt ansvar för migrationen är centralt.

Socialdemokraterna går till val på en politik för helheten då vi inte är ett enfrågeparti. Vi vill bygga på framtidstro men vi blundar inte för bekymren. Vi är ett parti som inser vikten av och har förmågan att samarbeta med medborgare och partier. Det finns inte utrymme för prestige i en kommun med stor potential men även en del problem.

Idag har vi utsett de kandidater till kommunfullmäktige som ska göra jobbet. De har en erfarenhet, kraft och förmåga som få andra partier har. Vi har det största förtroendet för dem i deras uppdrag. Precis som att Stefan Löfven är bäst lämpad till uppdraget som statsminister.

 

Jimmy Jansson enhälligt vald till gruppledare och kandidat till kommunstyrelseordförande

En enig valberedning och ett enigt medlemsmöte har nu föreslagit och beslutat att Jimmy Jansson ska toppa socialdemokraternas lista till kommunfullmäktige och därmed vara partiets kandidat till posten som kommunstyrelseordförande.

Tillsammans med de övriga i sitt lag i kommunfullmäktigegruppen har han med sitt ledarskap, samarbetsförmåga och erfarenhet av det svåra i att styra en kommun i en oförutsägbar tid goda förutsättningar att bygga ett ännu starkare, bättre och tryggare Eskilstuna.

De första 10 namnen på valsedeln: 

  1. Jimmy Jansson
  2. Sarita Hotti
  3. Lars Andersson
  4. Ann-Sofie Wågström
  5. Daniel Alexandersson
  6. Marie Svensson
  7. Mikael Edlund
  8. Majo Kuusikoski
  9. Björn Larsson
  10. Lisa Friberg

Tryck här för hela listan och alla namn.

 

facebook Twitter Email