Jansson och Kullgren välkomnar S-regeringens åtgärder för att bryta segregationen och stoppa gängen

Med anledning av de upplopp som skakade Sverige under påskhelgen har statsminister Magdalena Andersson presenterat en rad åtgärder i kampen mot de kriminella gängen.

S-regeringen har nu presenterat följande initiativ:

  • Ungdomskriminalitetsnämnder ska utredas. Liknande de i Danmark kan nämnderna vara sammansatta av personer från socialtjänst och polis som under ledning av en domare fastställer en vård- och behandlingsplan för barn och unga med olika insatser Detta för att förhindra att barn och unga tidigt involveras i brottslighet och kriminella gäng.
  • Öppna insatser utan samtycke till vårdnadshavare. Det är viktigt att vårdnadshavare som behöver stöd tar emot det stöd som erbjuds, vilket är anledningen till att S-regeringen vill utreda behov av kunna tvinga vårdnadshavare att ta emot stöd. Utredningen ska även utreda fler tidiga insatser till barn och unga, och ge Socialtjänsten fler verktyg att kunna agera tidigt.
  • Aktivitetsplikt – deltagande i heltidsaktiviteter för rätt till försörjningsstöd. Detta för att minska arbetslösheten, höja sysselsättningen och stödja individer i att närma sig arbetsmarknaden. Utredningen ska utforma ett förslag på hur krav på deltagande i heltidsaktiviteter en s.k. aktivitets­plikt, kan införas för rätt till försörjningsstöd.
  • Uppdrag till åtta myndigheter att undersöka hur nya statistikverktyg för uppföljning av segregation kan användas, som stöd i planering av deras verksamhet. Med bättre verktyg och en bättre bild av segregationen kan denna mer effektivt motverkas.
  • Utredningen om preventiva tvångsmedel har i uppdrag att överväga flera frågor kopplade till möjligheterna att använda hemliga tvångsmedel i preventivt syfte utanför en förundersökning, det vill säga utan att en konkret brottsmisstanke föreligger. Syftet med den utredningen är i huvudsak att preventiva tvångsmedel ska kunna användas i en större utsträckning för att förhindra allvarlig brottslighet, såsom skjutningar och sprängningar, som begås inom ramen för kriminella nätverk. Utredningen ska även ta ställning till om, och i så fall på vilket sätt, inhämtningslagens tillämpningsområde bör utvidgas så att exempelvis elektronisk kommunikation ska kunna inhämtas.
  • Bättre möjligheter att utbyta information med brottsbekämpande myndigheter och vissa andra aktörer – för att hindra att unga hamnar i kriminalitet, men också för att sätta dit de kriminella.
  • Vistelseförbud gängkriminella – ett förbud för personer i kriminella miljöer att vistas på vissa platser. I närtid kommer vi att tillsätta en utredning med uppdrag att undersöka möjligheten att meddela geografiskt avgränsade vistelseförbud utan direkt koppling till att personen har dömts till brott.
  • Vistelseförbud för ungdomar utreds, vilket innebär att Socialtjänsten ges befogenheter att besluta om att barn och ungdomar inte ska få vistas på vissa platser vissa tider på dygnet, för att fånga upp och stoppa ungdomar på väg in i gängkriminalitet.

Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande: 

“Ett efterlängtat besked från regeringen. Statsministern svarar upp mot sedan länge efterlängtade åtgärder med dagens besked. Tack!

Regeringens besked innebär kraftfulla tillskott till den kommunala verktygslådan. Åtgärderna som föreslås är omfattande och långtgående. Detta kommer att ha påtaglig effekt och öka samhällets förmåga att slå tillbaka mot kriminaliteten. Föräldrar som tappat kontrollen över sina barn är grunden till många av problemen. Gränslöshet, brist på självkontroll och en outvecklad förmåga till empati och konsekvensanalys kräver denna typ av åtgärder. Med detta kan vi på allvar ställa krav, tvinga, slå tillbaka men också ge mer stöd”.

Åsa Kullgren, kandidat till riksdagen och ordförande för S i Eskilstuna: 

”Som åklagare är min erfarenhet att barn och unga börjar sin kriminella bana med att gömma knark eller vapen åt de äldre knarklangarna. Det är väldigt vanligt att ungdomar rånar andra barn. I slutändan händer det alltför ofta att unga själva blir en del av kriminella gäng som handlar med knark och mördar varandra. Det här är jätteviktiga åtgärder som Magdalena Andersson nu presenterar till utredning.

Kullgren fortsätter: Sen ser vi riktigt bra förslag som ex “utegångsförbud”, förbud mot att vistas inom vissa områden, att göra upp med de sekretessproblem som myndigheter brottas med i kampen mot den organiserade brottsligheten. Det är avgörande för att hela samhället ska kunna bekämpa gängen”.

facebook Twitter Email