Tema landsbygd – samtal om Ärla och Hällberga

Varmt välkommen på samtal med och information av kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S). Temat för kvällen är stads- och landsbygdspolitik.

NÄR: TORSDAG 12 MAJ
TID: 18:00
VAR: Stenkvista GOIF:s klubbhus på Gyllingsvallen

UR VÅRT VALPROGRAM:
Landsbygden ska leva med bland annat servicepunkter, bemannade och obemannade butiker och anropsstyrd kollektivtrafik. Vi ska bevara åkermarken som finns och utveckla försörjningen av närproducerad mat och möjliggöra upphandling av lokalt producerad och lagad mat i kommunens egna verksamheter. Vi ska verka för fungerande telefoni och ett väl utbyggt bredband. Offentlig utsmyckning ska prioriteras även utanför stadskärnan.

Arrangör: Stenkvista Socialdemokratiska förening

facebook Twitter Email