Jimmy Jansson: (V) har fått planerna om flygplatsen om bakfoten

Vänsterpartiet har medvetet eller omedvetet fått både det ena och det andra med flygplatsen om bakfoten. Synd att västerpartiet trots inbjudan inte deltog vid veckans studiebesök på bland annat flygplatsen. Där fanns möjlighet att ställa frågor och fördjupa sig för samtliga partier i vad som sker i frågan. Det hade varit bra för att undvika fortsatta missförstånd.

Jimmy Jansson svarar idag på Vänsterpartiets insändare om flygplatsen i Eskilstuna Kuriren. 

Kommunfullmäktige har gett det kommunala bolaget Eskilstuna Logistik och Etablering i uppdrag att se hur och om flygplasten kan utvecklas för att stärka kommunen och skapa fler arbetstillfällen. Bolaget har tagit sig an uppgiften och arbetar på efter största förmåga. På samma vis som att bolaget jobbar för att få till etableringar med IT-jättar, e-handlare eller stenisoleringstillverkare så arbetare de med intressenter runt flygplatsen utifrån det uppdrag de har.

Det betyder inte att de springer och rapporterar till mig eller övriga politiken hur det går, i parti och minut. Uppdraget ligger. När det finns intressenter och affärsupplägg att ta ställning till så kommer frågan åter till politikens bord. Så som är brukligt i alla etableringsfrågor.

Det ramverk som bolaget har att förhålla sig till är att kommunen är villig att möta upp med investeringar i infrastruktur, på affärsmässig grund, mot garantier och säkerhet för andra investeringar och satsningar från privat håll. Med infrastruktur kan menas allt från att bredda och förlänga landningsbana till att åstadkomma ett tågstopp med perrong på Svealandsbanan vid logistikparken. Exakt vad det skulle kunna röra sig om beror helt på vilket intresse och ambitioner de privata aktörerna visar, vad de är beredda att satsa och vilka garantier som finns för att satsningar som ger jobb och utveckling faktiskt blir av.

Men där är vi inte ännu och jag har inte mer information än någon annan i detta avseende. Och så ska det vara. I samband med etableringen av den stora IT-jätten var jag personligen involverad för att ge vissa politiska garantier för att möjliggöra etableringen, i slutskedet. Så kan det vara ibland. Men i fallet med flygplatsen har detta ännu inte behövts varför den information som finns om arbetets fortskridande fortfarande ligger kvar i bolaget. Förhoppningen är att konkreta ställningstagande om vägen framåt kan tas så snart som möjligt då det skulle kunna innebära rejäla kliv för logistikparkens utveckling och ytterligare fler jobb ovanpå det stora antal som framgångsrikt redan blivit klara.

Jimmy Jansson (S)
Ordförande i Kommunstyrelsen

facebook Twitter Email