Socialdemokraterna i Eskilstunas styrelse agerar mot försämringarna inom LSS

En enig styrelse antog måndagen den 23 oktober en motion angående den katastrofala utvecklingen av LSS och personlig assistans. Att äta och andas måste givetvis räknas som ”grundläggande behov”.

”Vi kan inte stilla stå och se på utan måste reagera kraftfullt på det som händer dessa mycket utsatta människor nu” säger Ann-Sofie Wågström, ordförande Socialdemokraterna i Eskilstuna

Mikael Edlund (S), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden som är medförfattare till motionen säger: ”De förändringarna som nu sker för individer som har personlig assistans är oacceptabla. Riksdagen måste förändra lagen så att dessa domar undanröjs”.

Kontakt:
Mikael Edlund
(S), 070-086 65 26
Vård- och omsorgsnämndens ordförande

Ann-Sofie Wågström (S) 070-086 65 01
Ordförande Socialdemokraterna i Eskilstuna

 

 

Motion angående Personlig assistans

Att äta och att andas är ingen rättighet för personer med personlig assistans idag i Sverige. Enligt de tolkningar som görs av Försäkringskassan av domar från Högsta förvaltningsdomstolen från 2012 och 2015 är inte detta en del av ”grundläggande behov” för bedömning av personlig assistans.

Denna nya praxis leder till att många personer med personlig assistans helt eller delvis förlorar rätten till personlig assistans och i förlängningen skapar detta oro, lidande och gör det omöjligt för de funktionshindrade samt dess familjer att leva ett fritt och självständigt liv, vilket var den grundläggande tanken i LSS-reformen som infördes 1994.

Idag så sker det i praktiken att hela ansvaret överförs till kommunen med ansvar för kostnaden. Denna övervältring av hela kostnaden för personlig assistans innebär en besparing för staten och en kostnadsökning för kommunen. Det är inte hållbart på sikt för individen såväl som för övertagande kommun. Detta innebär även för den funktionshindrade att valet av bostadsort avgör möjligheten till personlig assistans.

Med anledning av ovan skrivna föreslår arbetarekommunens styrelse:

Att Socialdemokraterna initierar en lagändring för att korrigera de domar samt praxis som idag vägleder Försäkringskassan i dess bedömning av Personlig assistans så att den grundläggande tanken som fanns vid införandet av LSS åter börjar gälla.


Att
motionen översänds till de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Sörmland.

facebook Twitter Email