Rösta för fler äldreboenden och mindre barngrupper

Vi står inför den största utbyggnaden av välfärden i Eskilstuna under modern tid. För att möta eskilstunabornas behov måste vi investera närmare fem miljarder i nya äldreboenden och skolor.

Vi ska bygga minst fem nya äldreboenden de närmsta åren. Ett om året. För att möta de behov som finns hos dem som byggt vårt samhälle.

Vi ska bygga minst 70 nya förskoleavdelningar för att kunna ge våra barn förskola och minska grupperna och tillse så att personalen får bättre arbetsmiljö.

Vi ska bygga ett flertal nya grundskolor och en ny gymnasieskola.

Och till allt detta ska det rekryteras kompetens genom mängder av nya medarbetare. Vilket i sig blir en tuff match.

Allt detta gör att vi svårligen kan sänka skatten framöver. Våra medborgares behov av en trygg och fungerande välfärd måste komma före. Vi kommer att behöva hushålla med resurserna och vända på slantarna. Och vi behöver en regering som ser kommunernas behov och tillskjuter resurser. En S-ledd regering.

Det är socialdemokraterna i Eskilstunas besked inför framtiden.

facebook Twitter Email