Så bekämpas bilköerna

Eskilstuna har genom tiderna haft en otillgänglig stadskärna. Fram tills att båtar upphörde att vara transportmedel och bilen slog igenom på allvar var det hanterbart. Idag ligger stadskärnan som på en halvö med in och utfarter på begränsad ställen och där ån och järnvägar utgör barriärer. Till det finns ett antal flaskhalsar som försvårar flöden.

Det tydligaste exemplet är järnvägskorsningen vid Stålforsbron. Eller korsningen Västerleden/Mått Johansons väg. Dessutom ligger de flesta p-husen innanför de barriärer som är. Ovanpå det har antalet fordon ökat med över 10 000 de senaste tio åren.

  • Socialdemokraterna har därför sedan flera år tillbaka påbörjat ett aktivt arbete med lösa knutarna i trafiken. Självklart vill vi fortsätta att stimulera bussåkande och cykling. Men utöver det planeras för en breddning av Västerleden och bättre på- och avfarter på den.
  • En österled behöver byggas så att den i kombination med Västerleden och E20 kan utgöra en yttre ringled runt tätorten.
  • Järnvägen mot Flen behöver lyftas ut och ansluta mot Svealandsbanan innan Eskilstuna. Då försvinner korsningen vid Stålforsbron och mark frigörs längs ån för bostäder ut till Skogstorp.

 

Utöver det behöver gator öppnas på lämpliga ställen och nya p-garage byggas utanför barriärerna. Vi tror också att bättre skyltning är nödvändigt. En cirkulation vid Mått Johansons väg/Gap Sundins väg ska också byggas.

Det är några av våra förslag utöver cykelbanor och bussar för en fungerande trafik så att Eskilstunaborna och företagen kan ta sig fram och få tillvaron att fungera.

facebook Twitter Email