Sänkta hyror för Eskilstunas kultur- och idrottsliv

 Marie Svensson (S) tog nyligen ett ordförandebeslut efter samråd med kultur- och fritidsnämnden och våra samarbetspartier, för att öka möjligheterna för arrangörer och föreningsliv att kunna genomföra evenemang med publik på ett smittskyddsanpassat sätt.
 • Hyran för seniorers matcher och evenemang på idrottsanläggningar sätts ned till 25 % av ordinarie pris enligt gällande prislista. Nedsättningen gäller för arrangemang med publik till och med 2021-03-31.
 • Hyran för anläggningarna Konserthallen, Lokomotivet, STIGA Sports Arena och Eskilstuna Teater (stora scenen) sätts ned till 25 % av ordinarie pris enligt gällande prislista. Nedsättningen gäller för evenemang där publik finns på plats i lokalen och repetitioner inför evenemang. Detta så länge regeringens beslutade restriktioner om maximalt 50 deltagare

 Det ger också eskilstunaborna ett utbud av kultur och idrott att ta del av. Bra för kulturen, bra för idrotten, bra för Eskilstuna!

Läs mer på: https://www.eskilstuna.se/uppleva-och-gora/foreningar-och-bidrag/information-till-foreningar—om-coronaviruset-covid-19.html

 

Tidigare under året har vi drivit igenom bland annat följande stödinsatser riktade mot Eskilstunas idrotts- och kulturliv:

 • 0 KR TIMHYRA för föreningar i kultur- och fritidsnämndens lokaler och anläggningar där hyra debiteras per timme.
 • TIDIGARE UTBETALNINGAR AV AKTIVITETSMEDLEMSBIDRAGET
  Vanligen betalas detta bidrag ut i juni, men nu kommer det betalas ut i början av maj
 • BETALNINGSANSTÅND
  vid förfrågan, på markarrenden, hyror i kommunägda lokaler och anläggningar till och med sista september.
 • BETALNINGSANSTÅND
  vid förfrågan, på avgifter inom vatten och avlopp för företag och föreningar, sophämtning hos företag och föreningar, tillstånd- och tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen samt nya tobakslagen.
 • SLOPAD AVBOKNINGSAVGIFT

facebook Twitter Email