Satsningar på matlag och fler maträtter i hemtjänsten

Känslan av ensamhet breder ut sig bland äldre. De sociala kontakterna minskar och många äter sina måltider i ensamhet och många mår dåligt av det. Nu vill majoriteten i vård- och omsorgsnämnden göra en satsning för att fler äldre ska kunna dela sin måltid tillsammans med andra.

Vi kommer därför föreslå att fler matlag startar inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter samt ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna för samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen kring matlag i skolrestaurangerna.

Eskilstuna kommun har bra och näringsriktig mat och har mottagit flera utmärkelser som bevisar det. Men det förekommer också klagomål från dem som har matleveranser inom hemtjänsten. De menar att det är få alternativ att välja mellan, att man måste bestämma sig långt i förväg och att maten inte är varm när den levereras.

Idag levereras varm mat till hemmet varje dag mellan 11 och 13. Det skapar en logistisk utmaning för hemtjänstpersonalen. Maten måste levereras snabbt för att inte tappa för mycket näringsinnehåll och varmhållningskedjan måste upprätthållas. Dessutom innebär dagens system att den äldre måste hålla sig hemma mellan 11 och 13 varje dag för att ta emot maten.

Vi föreslår därför att maten ska fortsätta lagas av serviceförvaltningens måltidsorganisation i våra kök här i Eskilstuna. Men istället för att den ska hållas varm ska den kylas ned och förpackas i en professionell kylutrustning. Processen förlänger hållbarheten och gör att näringsinnehållet blir lättare att garantera. Det innebär också att maten för veckan kan levereras vid ett tillfälle vilket kommer frigöra tid för både den äldre och för hemtjänstpersonalen. I nämndens förslag ingår även att den äldre ska få fler rätter att välja mellan.

– Det här är bra satsningar som kommer öka kvaliteten för dem som har matleveranser via hemtjänsten. Fler ska äta mat tillsammans med andra. Maten ska vara mer näringsriktig och det ska finnas fler olika rätter att välja mellan, säger Mikael Edlund, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

 

MIKAEL EDLUND (S)
Ordförande Vård- och omsorgsnämnden

facebook Twitter Email