Uttalande angående återvändande terrorister

Oavsett om du är nazist eller islamist eller på annat vis tar avstånd från Sveriges demokratiska värden ska du inte känna dig välkommen i Eskilstuna. Våldtäktsmän, misshandlare, våldsverkare, mördare eller organiserat kriminella ska heller inte känna sig välkomna enligt majoriteten. Men det är svårt att neka, även dessa rätt att beträda marken innanför kommungränsen eller att kommunen ska bryta mot lagen inför även dessa.

Kommunstyrelsen i Eskilstuna kommun biföll idag det här förslaget från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna med anledning av den uppkomna situationen med att IS äntligen fallit och hur kommunen ska hantera de eventuella återkommande terroristerna. 

Svensk lag gäller även i Eskilstuna och politiken i kommunen kan inte begära och har inte mandat att besluta att kommunens medarbetare ska bryta mot lagstiftningen. Kommunen kan heller inte ändra Sveriges lagar. Vi kan önska det men inte besluta det.

Majoritetens hållning är att individer som valt att lämna Sverige för att bosätta sig i en krigszon och strida för en terrorsekt i någon mening valt att bryta det samhällskontrakt som finns mellan stat och medborgare. Det är en aktiv och medveten handling. Det är inte självklart att kunna återgå till ett liv som innan.

Det ligger heller inte i den kommunala kompetensen att hantera radikaliserade individer i sin yttersta och värsta form. Vi gör vad vi kan men det är ett nytt åtagande som vi knappast kan behöva ta. Staten måste kliva fram i detta om det mot förmodan lyckas ta sig ett antal individer till Sverige.

Totalt bedöms ca 150 individer motsvara de kriterier som refereras till. Det är rimligt att anta att om någon mot förmodan tar sig hem till Sverige igen så är risken liten att det rör sig om särskilt många i Eskilstunas fall. Någon eller ett par individer sannolikt. Det är således ingen omöjlighet att ha kontroll på dessa individer vilket polisen också har ett primärt ansvar för.

Från kommunen ska ett kritiskt, vaksamt och restriktivt förhållningssätt hållas vid minsta misstanke om dessa få individer dyker upp som kan ha kopplingar till extrema rörelser. Om vederbörande högst osannolikt vänder sig till samhället för stöd och högst osannolikt uppfyller kriterierna är det bättre att kommunen är försiktig och låter en högre instans avgöra vilka rättigheter som gäller i det fall den sökande överklagar ett avslag. Det verktyget har kommunen idag.

Det är också möjligt att leva och verka i en kommun utan stöd från samhället vilket gör andra insatser för att motverka dessa krafter också behövs. Det är inte ovanligt idag bland kriminellt belastade individer att leva så. Dessa individer har inte sällan ett kriminellt förflutet och är vana med det. Är någon individ i Eskilstuna att klassa som terrorist så råder det heller ingen tvekan om att det är det statliga rättssystemet som tar vid. Då gäller häkte och rättsprocess, inget annat.

Majoritetens hållning i frågan är att återvändande IS-terrorister i den mån de kan tänkas söka sig till just Eskilstuna inte är välkomna, ska hanteras av rättssystemet och att kommunens anställda inte kan uppmanas av vare sig kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige bryta mot svensk lag. Det skulle göra kommunstyrelse- och kommunfullmäktigeledamöter till potentiella lagbrytare i sig. Att inte bryta mot svensk lag är inte att ta ställning för terrorism.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Nya Moderaterna i Eskilstuna

facebook Twitter Email