Se hotet mot rätten till abort

Alabamas nya abortlagstiftning har, med all förståelse och rimlighet, upprört på många håll. Att inskränka kvinnors rätt att bestämma över sina kroppar är den mest långtgående form av ojämställdhet och kvinnoförtryck.

Jag ställer mig nämligen mycket tvivlande till om jag under min livstid kommer att få se 25 kvinnor använda sin politiska makt för att driva igenom förslag med syfte att inskränka mäns bestämmanderätt över sina reproduktiva organ. Jag vill emellertid uppmana till att inte låta inskränkandet av aborträtten, som symbol för tillbakagången för kvinnors rättigheter, reduceras till ett fenomen i något vrålkonservativt geografiskt näste långt bort. Aborträtten hotas nämligen på närmare håll.

Som bekant finns grader i helvetet eller nivåer av en lagstiftnings omfattande konsekvenser. I fallet Alabama har jag sett hur arga röster hakar upp sig på att undantag från abortförbudet ”inte ens” ska tillåtas efter våldtäkt eller incest. Kvinnors rättigheter kan dock inte värderas med en måttstock baserad på omständigheter. Kvinnors rätt till abort får aldrig vara mindre motiverad när hon blivit gravid genom samtyckligt sex. Ursäkter om opassande stadie i livet eller annat ska aldrig behöva yppas.

Vi måste också orka se nyanser. De konservativa högerkrafter i Sverige och Europa som mer eller mindre subtilt vill inskränka aborträtten måste konfronteras, även om de ännu inte stoltserar med förslag som är juridiskt jämförbara med Alabamas.

Låt oss påminnas om att ett Europaparlamentsval står för dörren om en dryg vecka. Låt oss prata om hur vissa svenska partier där har förhållit sig till frågan om aborträtt. I februari 2017 röstade Kristdemokraterna nej till att ”reproduktiva rättigheter inbegriper tillgång till laglig och säker abort”. Sverigedemokraterna avstod. I december 2018 röstade Sverigedemokraterna ja till ”att den första mänskliga rättigheten är rätten till liv från befruktningsögonblicket”. Kristdemokraterna var frånvarande. Låt oss prata om det.

Vi bör vara vansinniga över Alabamas instiftade abortlagstiftning. Men vi kan inte blunda för att kvinnors aborträtt önskas inskränkas även på närmare håll. Vi kan inte vänta med att reagera, synliggöra och göra motstånd mot den politiska viljan att inskränka kvinnors rätt till sina kroppar förrän lagförslagen innehåller livstids fängelsestraff för läkare eller skrivningar om ”till och med vid våldtäkt”. Vi måste tänka på det när vi röstar i valet till EU-parlamentet.

JOSEFINE HELLEDAY

facebook Twitter Email