100 år sedan kvinnor fick rösträtt

I dag är det exakt 100 år sedan riksdagen beslutade om kvinnlig rösträtt. Detta tack vare alla starka kvinnor som gått före och kämpat hårt. Nu är det vi som måste kämpa hårt för alla flickor och kvinnor som lever i dag och för alla som kommer efter.

Det finns krafter i Europa och Sverige som för en kvinnofientlig politik. Krafter som arbetar aktivt för begränsning av aborträtten och införande av ”samvetsfrihet” för att barnmorskor ska kunna vägra abort. Avskaffande av pappamånaderna i föräldraledigheten och en vilja att införa vårdnadsbidrag som bevisligen leder till att kvinnor i högre grad blir hemma istället för att arbeta är andra förslag. Dessa krafter är således ett hot mot demokratin och de kan bara stoppas genom att vi höjer våra röster.

Socialdemokraterna går till val på att utveckla och stärka kvinnors rättigheter. Den yttersta formen av ojämställdheten, mäns våld mot kvinnor, ska upphöra. Detta omfattande samhällsproblem kräver ett aktivt arbete för att upptäckas och ett förebyggande arbete för att våldet överhuvudtaget inte uppstår eller upprepas.

Självklart värnar vi aborträtten för kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp och i det arbetet ska även skyddet stärkas så att ingen utsätts för sexuella trakasserier i arbetslivet. Föräldraförsäkringen ska vara jämställd och heltid ska vara norm på arbetsmarknaden så att den som vill arbeta heltid har möjlighet att göra det.

Ett jämställt samhälle är ett rikare samhälle för såväl pojkar och flickor, kvinnor och män. Så ta 100-årsdagen som ett bra tillfälle att försvara och stärka kvinnors rättigheter.

LISA FRIBERG (S)
Ordförande Eskilstuna kommuns jämställdhetsberedning
facebook Twitter Email