Socialdemokraterna i Eskilstuna 125 år

Den 4 mars 2018 fyller Eskilstuna arbetarekommunen 125 år.  4 mars 1893 bildade arbetarna i Eskilstuna arbetarekommunen. 

Alfons Holm hette den första ordföranden. Han var anställd på Munktells och blev med omedelbar verkan uppsagd från sitt arbete den 10 december 1894. Företaget ansåg inte att han var en lämplig person.
I själva verket berodde det på han ansågs ha smutskastat kungen bland annat. Efter uppsägningen flyttade han till Stockholm där han medverkade i det fackliga uppbyggnadsarbetet inom Järn- och Metall.

Från 1886 började myndigheterna konsekvent undertrycka den svenska arbetarrörelsen.
Socialdemokraterna bildades med en stark anknytning till fackföreningsrörelsen 1889. Samma år beslutades att första maj skulle vara arbetarnas internationella demonstrationsdag.
Den svenska arbetarklassen var vid denna tidpunkt utestängd från såväl kommunal- som riksdagsval. Detta på grund av de då gällande rösträttsbestämmelserna som enbart tillät rika att rösta.

Partiet kom från början att svara för den organisatoriska samordningen av arbetarrörelsens båda grenar, den fackliga och den politiska. Partiets krav var allmän rösträtt och åtta timmars maximal arbetsdag.
Hjalmar Branting blev socialdemokraternas första representant i Riksdagen 1896. Han valdes in med stöd av vissa liberaler.

Efter lång kamp, demonstrationer, strejker och opinionsyttringar så antog riksdagen 1918 författningsreformen om lika och allmän rösträtt.
Så äntligen 1921 kom de första kvinnorna in i Sveriges riksdag. Det var sömmerskan Agda Östlund och fotografen Nelly Thüring.

1917 splittrades partiet. Vänsteroppositionen i partiet hade länge förberett brytningen. Metodiskt hade man kritiserat och angripit partiledningen under en lång tid.
I bakgrunden fanns den gamla taktikfrågan: Skulle arbetarrörelsen gå den ”parlamentariska vägen” eller välja revolutionära och ”utomparlamentariska metoder”?
Partiet valde den parlamentariska vägen och splittringen var ett faktum.

Samma år, 1917 bildades också Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU, på initiativ av ungdomsklubben i Eskilstuna. Det nya ungdomsförbundet kom redan från början att spela en betydelsefull roll, främst då det gällde insatserna på studie- och utbildningsområdet.
Utan de många människornas kamp hade Sverige inte varit det fantastiska land vi har idag. Det finns dock mycket mer att göra.

Även om du som läser detta inte sympatiserar med Socialdemokraterna så kan du också vara med och påverka samhällsutvecklingen i den riktningen du önskar.
I år är det valår så passa på att gå med i ett parti och kämpa för de frågor du tycker är viktiga.

Ann-Sofie Wågström
Ordförande för Socialdemokraterna i Eskilstuna

facebook Twitter Email