Socialdemokraterna i Eskilstuna fördömer hoten mot Jimmy Jansson

I dagarna kunde vi läsa i lokaltidningen att Jimmy Jansson, mitt under brinnande valrörelse, hotades till livet för sitt engagemang som förtroendevald för oss.

Att hota just förtroendevalda är särskilt allvarligt i en demokrati. Alla ska våga kandidera för ett politiskt parti, ta sitt ansvar, göra sin plikt som medborgare, stå upp för sina värderingar och ideologi och driva dem utan att hotas.

Valrörelser är speciella, tonläget kan vara högt vilket kan föda hat som hos en del individer kan spåra ur till hot eller våld. Varken i valrörelser eller annars accepterar vi eller övriga samhället det. Vi alla måste ta ett ansvar för hur vi beter oss och uttrycker oss. Sådant här hör inte hemma i Sverige.

Jimmy, en make, en pappa, en son och bror, en kamrat, har vårt fulla stöd.

Eskilstuna arbetarekommuns styrelse genom Ann-Sofie Wågström, ordförande

 

facebook Twitter Email