STRÄCK PÅ DIG ESKILSTUNA!

Jag börjar med det självklara. Ja, de som eldar, skjuter, hotar, säljer knark och kastar sten ska gripas, dömas och låsas in. Målet är att de ska komma på banan igen och bli goda medborgare. Det är vad rättsystemet är till för. Vårt samhälle ska vara hårt mot brottsligheten och hårt mot brottslighetens orsaker. Punkt slut.

Och ja, vi har en mycket stor och svår utmaning i att bryta segregation, klassklyftor, trångboddhet, sociala problem och brist på integration. Nej, vi kan och ska aldrig tolerera parallella samhällen i samhället. Ja, vi ska bygga ett samhälle på människors arbete och deltagande. Genom att vi alla gör vår plikt och skapar vår rätt. Nej, det finns inget som helst utrymme och tolerans för hedersvåld och bristande syn på jämställdhet i vår kommun. Inte från någon. Oavsett bakgrund. Och nej. De problem vi har med dessa saker är inte överdrivet mycket större i Eskilstuna än vad de är i motsvarande lika stora kommuner. Vi behöver bara kika på andra kommuner för att inse att så är fallet.

Så, med detta sagt, tänkte jag lyfta lite av det positiva som sker i vår kommun och som inte bör överskuggas av våra bekymmer. Vi ska möta våra bekymmer genom att bygga vidare på våra framgångar. Hur skulle vi annars göra? Bekymmer som sagt de flesta kommuner brottas med.

Men det flesta kommuner lyckas inte locka till sig en miljardinvestering och etablering av en IT-jätte som Amazon Webb Service

Men det flesta kommuner lyckas inte locka till sig en miljardinvestering och etablering av en IT-jätte som Amazon Webb Service. De flesta kommuner har inte en stor logistikpark som är så eftertraktad att den snart är slut och kommunen måste söka ytterligare ny mark. De flesta kommuner har inte ett toppmodernt och energisnålt badhus. De flesta kommuner har inte en ny och stor arena för idrotten står klar för invigning och som sponsras av ett internationellt företag såsom Stiga Sports. De flesta kommuner skulle inte möjliggjort nya hallar i Skjulsta i väntan på nya arenan.

De flesta kommuner har inte ett damlag i fotboll, ett herrlag i fotboll, en handbollslag för herrar i handboll, (snart damer?) ett speedwaylag och skickliga gymnaster, friidrottare och många andra individuella idrottare som lirar i högsta ligan. De flesta kommuner har inte en fotbollsarena, friidrottsplats och Motorsportarena eller Munktellarena av hög standard.

De flesta kommuner har inte rekord i byggande och därmed sannolikt 900 bostäder som påbörjas under året.

De flesta kommuner har inte rekord i byggande och därmed sannolikt 900 bostäder som påbörjas under året. De flesta kommuner har heller inte en 700 meter lång tågdepå med 100 nya jobb och som just nu byggs och utgör navet i det nya tågsystem som sjösätts med nya moderna och snabba tåg i Mälardalen under 2018 och framåt. De flesta kommuner har inte en privat djupark som räddar utrotningshotade arter och ett mycket populärt konstmuseum. De flesta kommuner har inte en lokal bank såsom Rekarne som sponsrar och stöttar kommunens utveckling och föreningsliv.

De flesta kommuner vinner inte priser för sin mat på skolor och äldreboenden

De flesta kommuner vinner inte priser för sin mat på skolor och äldreboenden. Inte heller får de flesta kommuner pris för att vara den kommun i landet som jobbat bäst och mest med att skapa mer jämställdhet. De flesta kommuner är heller inte rankade bland topp tre i miljöarbete och energieffektiviseringsarbete. De flesta kommuner har inte en Energimyndighet som bygger nytt kontor i anrika och häftiga industrilokaler. De flesta kommuner har inte ett rikt utbud av restauranger eller ett numer mycket engagerat näringsliv i stadens utveckling.

De flesta kommuner har inte en högskola (som är en av landets största till studenter räknat) som bygger ett nytt modernt campus mitt i stadskärnan. De flesta kommuner har inte en egen anrik småstad som fyller 700 år i år. De flesta kommuner har inte ett vackert torg som fylls med människor och liv när solen skiner och värmen kommer. Inte heller har de en Kungsgata som sakta antar samma skepnad. De flesta kommuner har inte en återbruksgalleria som får internationell uppmärksamhet. De flesta kommuner har inte en otroligt vacker å som gett vår industri energi och skänkt vår stad skönhet. De flesta kommuner har inte en så intressant och anrik historia som vi. Faktiskt. Många kommuner saknar skäl och identitet. Vi har allt detta.

De flesta kommuner har inte en gymnasieskola som är bland den bästa i landet vad gäller skolresultat och förmåga att få sina elever att få fullständiga betyg.

De flesta kommuner har inte en gymnasieskola som är bland den bästa i landet vad gäller skolresultat och förmåga att få sina elever att få fullständiga betyg. De flesta jämförbara kommuner lägger mindre resurser än Eskilstuna Kommun på förskolan. De flesta kommuner har inte en i grunden positiv utveckling av skolresultaten i grundskolan. De flesta kommuner lägger inte längre mer resurser än oss på skola och äldreomsorg. Vi är numera ganska ”normala”. De flesta kommuner planerar inte för att bygga 5-6 nya äldreboenden och mängder av förskoleplatser de kommande åren. Men många kommuner gör det. Är vi i Eskilstuna nöjda med välfärden? De som jobbar i den gör ett otroligt jobb och kvaliteten är god enligt de undersökningar som görs där medborgarna tillfrågas. Men vi vill mer. Skolan, förskolan och äldreomsorgen är alltjämt viktiga och prioriterade. Arbetsmiljö och kvalitet. De flesta kommuner erbjuder inte arbetsskor till personal inom äldreomsorg och förskola. De flesta kommuner ligger inte strategiskt placerade mellan Hjälmaren och Mälaren vid infarten till huvudstadsregionen.

De flesta kommuner har inte sådan god ordning på ekonomin som Eskilstuna.

De flesta kommuner har inte sådan god ordning på ekonomin som Eskilstuna. De flesta kommuner har inte nyligen byggt ytterligare en ny ishall. De flesta kommuner får inte arrangera friidrottstävlingar av internationell- och högsta nationella rang. De flesta kommuner har inte fria bussresor för sina pensionärer eller sina barn och ungdomar. De flesta kommuner har inte kunnat sänka skatten en aning de senaste åren. De flesta kommuner möjliggör inte att det byggs ett nytt p-garage. Få städer har en så livaktig och engagerad Stadsmission som Eskilstuna. De flesta kommuner har det inte. De flesta kommuner har inte ett lokalt eget landsbygdsstöd för bredband. De flesta kommuner har inte en Munktellstad där det möjliggörs för Förstlingen, ett historiskt lokomotiv, att åka permanent.

De flesta kommuner är inte hemort för Sveriges, en gång, största rockband. Kent. De flesta kommuner har inte en affärsplan i framtagande där näringslivet och kommunen tillsammans arbetar för bättre näringslivsklimat. De flesta kommuner har inte i närheten av de insatser som Eskilstuna för att knäcka arbetslösheten. De flesta kommuner har inte så hög arbetslöshet som vi. Och det är ett problem som ska knäckas och som de flesta kommuner inte kan uppbringa i närheten av samma målmedvetenhet för en sådan uppgift. De flesta kommuner har varken en global tillverkare av entreprenadmaskiner eller en anrik och numera global aktör inom lås och säkerhetsbranschen. Eller någon som gör specialstål eller avancerade pulver för industrin. Men det har vi. De flesta kommuner planerar inte för en enorm uppdatering och modernisering av sitt resecentrum. De flesta kommuner har inte en ny modern Tingsrätt som kommer att byggas.

De flesta kommuner har inte en sådan politisk majoritet med sammansättning och som tar sig an svåra utmaningar och skapar möjligheter som vi. De flesta kommuner (knappt ingen) har en ungdomsarbetslöshet som sjunker så snabbt som vår.

Detta är bara en lite del av allt positivt som sker. Så låt er inte nedslås av de få individer som genom sina handlingar förstör för andra.

Detta är bara en lite del av allt positivt som sker. Så låt er inte nedslås av de få individer som genom sina handlingar förstör för andra. Som skapar otrygghet. Som får de stora rubrikerna och mängderna av trycksvärta. Sådana har alltid funnits. I olika skepnader och grad. Och vi ska aldrig låta dem få som de vill. De ska aldrig få ta vårt fokus från att bygga det goda samhället. Låt oss inte nedslås av problem som finns. Livet är fullt av dem. Så också i städer. Och de är till för att lösas.

Det är ert Eskilstuna som gör allt detta ovan. Sträck på er. Se vad vi tillsammans åstadkommer! Och det är det politiska ledarskapets främsta uppgift, min och fleras uppgift, att frigöra och ta tillvara all den positiva energi och kraft som vi alla bär på i vår kommun. Möjliggöra, kratta manegen, stimulera och uppmuntra. Fatta de rätta besluten. Dra i de rätta trådarna. Springa på rätt bollar.

Vi är på väg! Det är nu det händer.

Nu!

facebook Twitter Email