Till minne av Margareta Ekström

Margareta Ekström har, som tidigare meddelats, avlidit i en ålder av 79 år. Närmast sörjande är maken Nilserik och dottern Anna, övrig släkt och många vänner.

Margareta Ekström var övertygad om att det går att förändra och förbättra. Att det går att bit för bit bygga samhället, både i det lilla och i det stora, mer solidariskt och rättfärdigt. Och hon var övertygad om att det bäst gjordes i samarbete med andra. Därför var hon en sann folkrörelsemänniska. Med engagemang i socialdemokratin, inte minst det socialdemokratiska kvinnoförbundet, Svenska kyrkan och i vänortsföreningen Eskilstuna-Haapsalu. 

Hon kom till Sverige som flykting från Estland. En erfarenhet som satt tydliga spår i hennes agerande och tänkande. Solidaritet med nya medmänniskor från andra kulturer var en självklarhet för henne, samtidigt som hon med tydlighet stod upp för den värdegemenskap som vi tillsammans utvecklat här. Margaretas engagemang förde henne till flera viktiga offentliga uppdrag. Inte minst många år som ledamot i kommunfullmäktige i Eskilstuna och ordförande för kommundelsnämnden Norr. Med tydlighet och kraft stod hon upp för de perspektiv och frågor som var viktiga för människor hon representerade. 

Hon var också sedan 2006 ledamot i kyrkofullmäktige, och var vid sin bortgång ordförande för kyrkorådet i Eskilstuna. Margareta var starkt förankrad också i Svenska kyrkan, både som ledamot i kyrkofullmäktige, stiftsstyrelsen och kyrkorådet. Med sin erfarenhet och styrka var hon central för utvecklingen av Svenska kyrkan i Eskilstuna. Från Fors församling med samverkan inom samfälligheten tog hon kyrkan vidare till storförsamlingen Eskilstuna och därefter till Eskilstuna pastorat, som nu utvecklats till ett fyrförsamlingspastorat med stark lokal förankring. 

Margareta var en god kamrat. Hon fixade till mötena så det fanns gott att äta. Och hon stickade och virkade praktiska ting som hon med kärlek delade med sig av. Hon såg till att diskussionerna var strukturerade och tydliga. Margareta var en äkta folkrörelsemänniska. En person som såg just dig. En riktig vän helt enkelt. Margareta lämnar ett stort tomrum efter sig. Något som vi har en skyldighet att försöka fylla. Med kärlek, omtanke och vilja till förändring.

Tack, Margareta, för din insats. Vi känner ett stort ansvar att föra dina visioner vidare in i framtiden. 

LARS G LINDER (S)
Kyrkofullmäktiges ordförande

ÅSA KULLGREN (S)
Ordförande Socialdemokraterna i Eskilstuna

facebook Twitter Email