Rockader i stadshuset

Kommunalrådet Mona Kanaan lämnar som bekant politiken i sommar och nu står det klart hur styrelsen och valberedningen för Eskilstuna arbetarekommun vill att laguppställningen i stadshuset ska se ut.

– Det här förslaget är en riktigt bra uppställning där vi får in nya krafter, bygger på erfarenhet och får in personer med nya perspektiv och ny energi, säger Åsa Kullgren, ordförande i Eskilstuna arbetarekommun

– Jag känner mig väldigt trygg i det här förslaget. Det kommer fortsätta säkerställa majoritetens förmåga att genomföra sin politik för att stärka och förbättra Eskilstuna, säger Jimmy Jansson, gruppledare och den som leder laget i stadshuset.

Kommunalrådet MIKAEL EDLUND, för närvarande ordförande i Vård- och omsorgsnämnden, föreslås ta över ordförandeskapet i Grundskolenämnden.

MAJO KUUSIKOSKI, förtroendevald på deltid och vice ordförande i Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden, föreslås ta över ordförandeskapet i Vård- och omsorgsnämnden.

OWE EK, fritidspolitiker i Gymnasienämnden, föreslås ta över viceordförandeskapet i Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden.

Kommunalrådet MARIE SVENSSON, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, föreslås ta över Mona Kanaan uppdrag som ledamot i Kommunstyrelsen och ersättare i dess arbetsutskott.

Partiet beslutat om nomineringarna på sitt representantskapsmöte den 24 maj och därefter är det kommunfullmäktige som tar slutgiltigt beslut på junisammanträdet.

facebook Twitter Email