Uttalande från Eskilstuna arbetarekommuns verkställande utskott

Josefine Helleday (S), vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande för Trygghetsberedningen lämnar sina uppdrag inom Eskilstuna kommun.

Mikael Edlund är vice ordförande i Eskilstuna arbetarekommuns styrelse och ansvarig för frågor som rör förtroendevalda:

”Jag vill rikta ett varmt och stort tack till Josefine för den här tiden. Josefine är en ytterst skarpsinnig person, har ett fantastiskt driv och har en analytisk förmåga få kan mäta sig med.

Hon har gjort ett oerhört bra arbete i Trygghetsberedningen och har varit en stark bidragande faktor till att kommunen i sin helhet växlat upp sitt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Rollen som vice ordförande i kommunstyrelsen är oerhört komplex. Den ställer höga, ibland omänskliga krav och arbetarekommunens verkställande utskott har landat i att den rollen inte var rätt för Josefine just nu.

Vi skiljs åt som vänner och vi önskar Josefine all lycka framgent. Vi hoppas att Josefine kommer att söka sig tillbaka till lokalpolitiken i Eskilstuna i framtiden och hälsar henne varmt välkommen åter”.

Den interna processen med att forma en nytt lag i stadshuset har påbörjats och Arbetarekommunen återkommer när den demokratiska processen i partiet haft sin gång.

Vid frågor:
Mikael Edlund,
vice ordförande Eskilstuna arbetarekommun

070-086 65 26
mikael.edlund@eskilstuna.se

facebook Twitter Email