Vårt 130:e årsmöte avklarat

Idag den 4 mars firar Socialdemokraterna i Eskilstuna sin 130-årsdag, det firade vi som föreningsmänniskor har en tendens att göra – med ett årsmöte.

Det kan låta lite trist, men ett möte och särskilt ett årsmöte, är något av det finaste vi har i föreningssverige. Det är det högst beslutande organet i en förening, demokrati in action där vi väljer våra företrädare, beslutar om föreningens inriktning eller partiets politik och så vidare.

Eftersom vi fyllde jämnt bjöds det så klart även på tårta och vi gästades av före detta partiordförande och statsminister Göran Persson som gratulerade oss och höll tal.

Mötes inleddes, som varje år, på ett allvarligare sätt med parentation då ordförande läste en text om några av de medlemmar som lämnat oss i sorg och saknad under året med en efterföljande tyst minut.

En styrelse har valts och ser nu ut som följer: (de som inte omnämns som ”ny-” eller ”omval” har tid kvar på sitt mandat)

Ordförande: Åsa Kullgren, omvald
Vice ordförande: Mikael Edlund
Kassör: Geerth Gustavsson
Medlemsansvarig: Nina Alexandersson
Facklig ledare: Magnus Carlsson, nyvald
Studieansvarig: Anna Sörman, omvald
Ledamot: Lars G Linder, nyvald
Ledamot: Felicia Lindén, nyvald
Ledamot: Kjell Philipsson

Uttalande från årsmötet

I helgen samlades Socialdemokraterna i Eskilstuna till vårt 130:e årsmöte. Vi konstaterade att det hänt mycket under dessa år.

Vår idé har historiskt präglats av, enkelt uttryckt, två saker. Att bejaka utveckling, framtidstro och hitta nya lösningar på samhällets och människors problem. Att genom gemensamma insatser och individens ansvar stärka förmågan att få kakan att växa, om du så vill. Att skapa nya resurser att möta möjligheter och problem med. Men det slutar inte där.

Socialdemokratins uppgift är också präglad av att rättvist fördela det vi skapar tillsammans. Att använda de resurser vi åstadkommer tillsammans till att utjämna skillnader, ge varandra goda förutsättningar till ett jämlikt liv.

Socialdemokratin har inga svårigheter i att hitta vänner i politiken som ställer upp på idén om att få kakan att växa. På utveckling och byggande av nytt.

Socialdemokratin har heller inga svårigheter att hitta vänner i politiken som vill fördela och sträva efter jämlikhet såsom oss. I vetskap om att mer jämlikhet betyder ett bättre samhälle för alla, ökar tryggheten och anständigheten.

Däremot står socialdemokratin som politisk rörelse själva i den politiska transitzonen att förena dessa två perspektiv i en och samma rörelse och parti.

Vår syn på socialdemokratins kärna och förmåga bekräftades av gästande och före detta partiordförande Göran Persson som höll tal på temat.

Socialdemokratins styrka har alltid bestått i att se samhället för hur det är, med sina brister och möjligheter, varken blunda för eller svartmåla problem, och därefter forma idéer för att göra samhället bättre – för alla, inte bara för några få.

Vi ser möjligheterna i vårt Eskilstuna och försöker göra vårt yttersta för att alla ska komma till sin rätt och tjäna vår utveckling som samhälle och för var och en av oss som individer. Vi ser också problemen, räds inte att prata om dem och formulera lösningar. För att åter trygga samhället och pressa tillbaka det grova våldet. För att tillvara möjligheterna som följer av klimatomställningen för att skapa rättvisa och välstånd. För att stärka välfärden, få fler att bidra till densamma och i förlängningen öka framtidstron och samhällsgemenskapen.

Detta tillvägagångssätt kommer fortsatt styra vårt arbete. En central uppgift för arbetarekommunen i allmänhet och arbetarekommunens styrelse i synnerhet är att skapa förutsättningarna för att växa som rörelse genom att omsätta människors ilska och längtan till medlemskap. Likaså att skapa politik tillsammans med och nära medborgare genom en starkare närvaro i stadsdelarna.

På detta vis fortsätter vi vårt samhällsbygge, i minst 130 år till.

facebook Twitter Email