DE FÖRESLÅS FÅ NYA ROLLER I STADSHUSET

Marie Svensson föreslås till vice ordförande i Kommunstyrelsen och ordförande i Trygghetsberedningen. Johan Lidén och Carina Ålander föreslås även att väljas till nya uppdrag.

Arbetarekommunens representantskapsmöte har en del personval att göra efter att Josefine Helleday lämnat sina uppdrag. En extra punkt har därför tillkommit till dagordningen efter att arbetarekommunens verkställande utskott, kommunfullmäktigegruppens styrelse och arbetarekommunens valberedning tagit fram förslag på fyllnadsval och förändringar.

Till vice gruppledare tillika vice ordförande i Kommunstyrelsen och till ordförande i Trygghetsberedningen föreslår valberedningen Marie Svensson.

Marie Svensson är för närvarande kommunalråd och ordförande i Kultur- och fritidsnämnden och har varit förtroendevald på heltid sedan 2012.

Marie har en lång bakgrund inom arbetarrörelsen med flera förtroendeuppdrag inom Kommunal och Socialdemokraterna. Marie är i grunden undersköterska och arbetade många år inom äldreomsorgen.

-Jag känner mig väldigt trygg i den här nomineringen, säger valberedningens sammankallande tillika arbetarekommunens ordförande Åsa Kullgren. Marie Svensson är en kompetent person som har en lång erfarenhet och en stark lösningsfokuserad förmåga som hon applicerar på sina uppdrag.

Bifaller representantskapet valberedningens förslag blir uppdraget som gruppledare tillika ordförande i Kultur- och fritidsnämnden samt kommunalråd vakant – och där föreslås Johan Lidén träda in.

Johan Lidén är för närvarande vice ordförande i socialnämnden, ett uppdrag som innebär ett deltidsengagemang. Han är även ledamot i kommunfullmäktige. Tidigare har han varit ledamot i Förskolenämnden.

Till vardags arbetar Johan som gymnasielärare i samhällskunskap och engelska. Han har även under ett år studerat diplomati och internationella relationer i USA.

Johan kommer ursprungligen från Örebro och har en gedigen erfarenhet av fackligt arbete inom skolans värld. Han bollar sitt politiska engagemang med familjeliv och är även hemvärnssoldat.

Väljs Johan till gruppledare i Kultur- och fritidsnämnden kommer Socialnämnden behöva ha en ny gruppledare tillika vice ordförande och där har valberedningen funnit ett starkt förslag i Carina Ålander, kommunfullmäktigeledamot och ledamot i Arbetsmarknads-och vuxenutbildningsnämnden.

Till vardags arbetar Carina Ålander som ombudsman och chef för ABF Sörmland. Tidigare har Carina haft flera förtroendeuppdrag för partiet och för bland annat SKTF (idag Vision).

Carina Ålander har en väldig bredd av erfarenheter. Hon har en examen inom Sociologi och är utbildad undersköterska och fritidsledare. Hon har arbetat som enhetschef inom Vård- och omsorgsförvaltningen och som utvecklare i Kultur- och fritidsförvaltningen och har även arbetar som verksamhetscontroller och HR-strateg på annan ort.

Vid frågor:
Åsa Kullgren, valberedningens sammankallande
Telefon (via ombudsman Felicia Lidén) 070-780 80 39
E-post: eskilstuna@socialdemokraterna.se

facebook Twitter Email