Marie Svensson blir ny vice ordförande i Kommunstyrelsen

Igår kväll, den 27 maj, genomförde arbetarekommunen sitt representantskapsmöte där förslagen till fyllnadsval av förtroendeuppdrag i Eskilstuna kommun avhandlades.

Mötet ställde sig bakom valberedningens förslag vilket innebär att vi valt Marie Svensson till vice gruppledare i Kommunstyrelsen tillika vice ordförande i samma nämnd samt till Ordförande i Trygghetsberedningen.

Beslutet:

Marie Svensson

  • Socialdemokraternas vice gruppledare i Kommunstyrelsen (ny)
  • Kommunalråd
  • Vice ordförande i Kommunstyrelsen (ny)
  • Ordförande Trygghetsberedningen (ny)
  • Ordförande Personalutskottet

Johan Lidén

  • Socialdemokraternas gruppledare i Kultur- och fritidsnämnden
  • Kommunalråd
  • Ordförande Kultur- och fritidsnämnden

Carina Ålander

  • Socialdemokraternas gruppledare i Socialnämnden
  • Vice ordförande Socialnämnden

I vårt förra inlägg kan du läsa mer om Marie, Johan och Carina.

Fotnot

Det som nu skett är alltså att partiet egentligen bara har valt dessa till gruppledare i respektive nämnd och därigenom nominerat dem till posterna ovan. Det är Kommunfullmäktige som utser dem formellt och det kommer att ske den 18-19 juni. De börjar verka i respektive ny roll från och med den 1 juli.

facebook Twitter Email