En ny början med 2018 

Vi går nu in i det sista året för denna mandatperiod. Framför oss har vi ett valår. Ett år jag hoppas kommer att präglas av saklig ton och avsaknad av överdrifter och osanna påståenden. Vi måste alla vara på vår vakt. Inte gå på minorna. Reflektera över vad som är rimligt och sant eller ej. Det handlar om att värna demokratin och det öppna samtalet. Jag drar mig inte för att säga vad jag tycker. Det retar en del. Men jag aktar mig också för att överdriva. Det retar andra. Jag tror att alla tjänar på att bete sig som folk också när vi utövar demokrati. Inte sopa under mattan. Inte ropa på vargen.

Eskilstuna befinner sig i en mycket stark utveckling. 2017 har varit framgångsrikt. Jobben blir fler, arbetslösheten sjunker liksom att kostnaden för försörjningsstöd minskar. Under mandatperioden har välfärden, äldreomsorgen och skolan, tillskjutits närmare en miljard nya kronor. Vi passerar nu 6 miljarder om året.  Och i vanlig ordning går det mesta av resurser till dem som mest behöver. Ingen verksamhet får mindre pengar än året innan. Det är ett styrkebesked. Samtidigt måste hela tiden ifrågasättas hur resurserna fördelas så att de når rätt. Medborgarna har rätt att kräva och ifrågasätta så att pengarna gör största möjliga nytta. I sådana förändringar blir det lätt oro och rimligtvis en debatt. Men jag vill vara tydlig. Det finns ingen som fattar beslut i syfte att medvetet försämra för någon. Däremot är det ibland så att det inte fungerar optimalt i välfärden. Att resurser och arbetssätt inte gynnar trygghet, flexibilitet och bemötande när  människor i utsatta situationer får en förändrad situation. Då är det oansvarigt att inte göra förändringar. En kommun har ett ansvar och ett dilemma som du och jag som enskilda medborgare kan önska annat om. En kommun måste alltid behandla alla likvärdigt. Det betyder att det jag som medborgare skulle önska kan behöva anpassas något för att fler ska kunna få stöd utifrån sin lika unika situation. Den enskildes och det gemensammas intressen bryts alltid mot varandra i ett samhälle där vi enats om att det ändå är smartast att bygga välfärd gemensamt. Med vetskap om att i alternativa samhällen ställs betydligt fler utanför.

Behoven är fortsatt stora i välfärden och måste mötas upp framåt. Staten kommer att behöva stötta kommunerna. Annars blir det svårt. Hittills är det bara Socialdemokraterna i riksdagen som på allvar pekat ut behovet av kraftiga tillskott av pengar till välfärden. Övriga partier är otydliga. Som kommunpolitiker kan jag säga följande: Nästa regering måste kunna garantera mer resurserna till välfärden. Annars har den inte vid makten att göra. Konsekvenserna blir annars oerhörda. Och  hur hade situationen varit utan de satsningar på välfärden vi redan gjort i Eskilstuna? Med stöd av regeringen delvis? Det har behövts. Varje krona. Och mer krävs.  Mer resurser och smartare arbetssätt där kommunens personal genom mer tillit och eget ansvar ser till att mesta möjliga nytta för skattepengen ges är sannolikt vägen framåt. Inte mer administration. Här behöver mer göras.

Mälardalens högskola, universitet i en framtid, bygger nytt campus. En tågdepå för regionens 33 nya moderna tåg växer fram i Eskilstuna. Den nya arenan är invigd och berikar vårt utbud med aktiviteter. Energimyndigheten är kvar i kommunen och vi stärker samarbetet. Världens i särklass största It-bolag för molntjänster, Amazon Webb Services väljer Eskilstuna. Precis som Sportamore, Rockwool, Transcom och många andra. Hundratals nya jobb växer fram. Eskilstuna är hett för etableringar. Orsaken till arbetslöshet är i allt mindre grad pga för få jobb. Allt mer handlar det om brist på utbildning.

Och jobben är grunden i en arbetarstad. Genom att arbeta skapas resurserna till mer och bättre välfärd. Genom arbete minskar klyftor och ökar livschanser. Arbetslösheten ska knäckas och det innebär såväl krav på varandra som möjligheter till utbildning. Ingen som kan jobba ska stå vid sidan av. Det är inte ett frivilligt val.

Ännu fler satsningar för ökad trygghet och säkerhet kommer att presenteras under våren. Men redan ser vi resultat av det som görs ihop med polisen. De fåtal individer som sprider oro ska motas undan steg för steg. Och med sociala insatser möter vi bäst den potentiella återväxten till kriminella nätverk. Men fler föräldrar och vuxna måste ta sitt ansvar. Nu!

Ambitionen med såväl breddad Västerled, en Österled och ringled i kombination med ny järnväg för att få bort korset vid Stålforsbron samt ökad tillgänglighet i trafiken i stort är presenterade. Nya p-garage byggs i detta nu.

Över 2500 bostäder är just nu i rullorna. Bostadsbyggandet skapar jobb och utveckling men är också nödvändigt för att lösa bostadsbristen. Äldre som vill flytta från villan eller paret som vill flytta hemifrån och ihop ska kunna göra det.

Vi har fler frågor att brottas med. Unga lättkränkta män som tar till grovt våld för skitsaker som inte orkar plugga och säljer knark i sk gäng istället är ett exempel

Vi har fler frågor att brottas med. Unga lättkränkta män som tar till grovt våld för skitsaker som inte orkar plugga och säljer knark i sk gäng istället är ett exempel. Samma individer som attackerar samhället med nyårsraketer. Och deras svans. Socialtjänst, polis och föräldrar har ett ansvar. Men glöm aldrig. Ytterst bär varje individ på ansvaret för sina handlingar. Ofta sannolika bedrägerier med eldade bilar ett annat följer också i detta. Eller fiffel med lägenhetskontrakt och orimliga sociala förhållanden i trångbodda lägenheter. Hederskultur och påtvingade livsval på unga kvinnor- och män. Strukturer som liknar parallella samhällen där människor kan ställa sig vid sidan av vårt gemensamma samhälle med plikter, ansvar och möjligheter. Ojämställdhet och unken syn på såväl kvinnors som mäns roller. Bejakande av extremism. Vänster- höger och religiös sådan. Olovlig användning av mark genom boende med nedskräpning och andra problem till följd.

En sammanfattning av de problem som finns hos oss såväl som i alla andra städer. Vi kan inte ha några illusioner om att vara förskonade.  De ska varken överdrivas eller underskattas. De ska hanteras. Och de hanteras allt eftersom. Med stora insatser.

Det gör vi bäst med gemensamma krafter. Och genom att bygga på våra styrkor och framgångar. Genom att inte tolerera brott, genom att ta ansvar för att studera och komma i arbete. Genom att vi alla deltar och tar plats i samhället. Genom av var och en bidrar där vi står. Vi håller i arbetet för att vara en kommun i framkant vad gäller klimat- och miljö. Såklart.

Ofta graderar vi varandra utifrån vart vi kommer ifrån. Men än mer borde vi fokusera på att ställa krav och ha en förväntan på varandra utifrån vilka ambitioner vi har och vart ska. Visst är vi alla lika värda. Men vi måste också visa oss värdiga andras omtanke och tillit. Det kommer inte gratis. Det kan inte påtvingas hur som helst. Ska jag kunna lita på att du stöttar mig när det skiter sig får jag allt ställa upp för dig. Med andra ord. Att vi beter oss som vanligt folk mot varandra.

Vi går snart in i en ny mandatperiod. Vem som då leder kommunstyrelsen ligger i andras händer. Men uppenbart är att det är fortsatt fokus på att bygga ett starkare och bättre Eskilstuna som krävs av alla inklusive folkvalda. Hårt arbete som kommer kräva samarbetsförmåga, tydlighet, prioriteringar, erfarenhet, kunskap och ledarskap. Det är en mödosam resa vi har att fullfölja:

  • Planen om över närmare en och en halv miljard kronor till 5 nya äldreboenden med personal måste genomföras.
  • De nya skolorna och förskolorna för ca två miljarder kronor måste  på plats. Med personal.
  • Fortsatt byggande av tusentals nya bostäder krävs.
  • Ominskat och ökat tempo för att få loss nya jobb i växande och nyetablerade företag och ett allt bättre näringslivsklimat krävs. I arbetarstaden bygger vi välfärd och framgång genom arbete.
  • Oförtrutet arbete för ökad trygghet och bekämpande av kriminalitet kräver fortsatt ork och mod. Samarbete med polis. Inte vika en tum.
  • Tydlighet om plikt, ansvar och att vi är ett samhälle oavsett bakgrund krävs för att bygga ett Eskilstuna där alla bidrar till utvecklingen. Att stå vid sidan är inte ett val. Parallella samhällen går inte att ge plats för.
  • Ett Eskilstuna som tar mer plats i den nya regionen med Mälardalens universitet och vårt näringsliv som bas ihop med goda kommunikationer är nödvändigt. Oavsett om det provocerar istället för att ses som en möjlighet.
  • Trångboddhet, sociala klyftor och förlorade livschanser ska bekämpas. Liksom ojämställdhet. Genom att vi har tillit och stöttar, men också att var och en tar sitt ansvar för varandra och sig själv.

 

Det är arbetsamt men givande att gemensamt bygga vår kommun. Få saker ger energi som när individer, företag och föreningar gör insatser som stärker vårt samhälle. Lika ont gör det när några enstaka  individer till mångas förtret agerar i motsatt inriktning. Det finns de som vill sätta käppar i hjulet. Som har en annan agenda. En smutsig agenda.  Men de ska inte få stoppa oss. Inte ens med nyårsraketer. Vi övriga gnetar på. Vi ska fördriva ont med gott. Så har människan gjort i alla tider. Eskilstuna har om något visat att vi inte är ett samhälle man trampar på. Vi reser oss alltid. Starkare och klokare allt eftersom. Vi gör det tillsammans.

Vi ses på det nya året med nya krafter.

Tack för din insats för ett bättre och starkare Eskilstuna. Jag hoppas att du vill fortsätta att dra ett lass också framöver.

Vi kan stötta varandra?

Jimmy Jansson
Ordförande i kommunstyrelsen

facebook Twitter Email