Tillståndsplikt för passiv insamling av pengar

Eskilstuna kommuns politiska majoritet S, C och M prövar att i lokala ordningsföreskrifterna införa krav på tillstånd hos polisen för att nyttja offentliga platser för ambulerande försäljning och passiv insamling av pengar. En inskränkning av rätten att campa på ej avsedda platser görs också. 

”Ingen borde behöva sitta på gatan och be om pengar. I de fall det sker uppstår oro och en konflikt i synen på vad vårt offentliga rum är tänkt att användas till. I Sverige har vi blundat för länge för något vi annars aldrig skulle acceptera. I följderna av detta kommer risken för att utnyttjas eller fara illa. De boendesituationer som uppstår är heller inte försvarbara och det huvudsakliga problemet. Det måste till andra långsiktiga lösningar. Hemländerna måste börja ta sitt ansvar.

Därför prövar nu Eskilstuna med dess politiska majoritet om det i de lokala ordningsföreskrifterna går att införa krav på tillstånd hos polisen för ambulerande försäljning och passiv insamling av pengar. Det ökar den sociala kontrollen, tvingar fram en kontakt med ordningsmakten och minskar risken för att fara illa och hamna i en parallell tillvaro samt att det reglerar vad de offentliga rummet får och ska användas till. Tillståndet innebär också en avgift vilket ytterligare minskar incitamentet för att passivt be om pengar.

Det är ett försök. Det är Eskilstunas sätt att angripa en fråga som, inte minst för de drabbade, måste få en annan lösning. Vi gör det med öppna ögon. I bästa fall är det en möjlig väg. I värsta fall har vi alla lärt oss mer om vad begränsningarna i ordningslagen går och det ger en fingervisning om vart riksdagen kan sätta in lagförändringar”.

Det säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna.

Kontakt och mer information: Jimmy Jansson, 070-086 65 11 eller jimmy.jansson@eskilstuna.se

Läs mer:

Dagens Samhälle

SVT Sörmland

Sveriges Radio Sörmland

Eskilstuna-kuriren (betalvägg)

facebook Twitter Email