JA till A-traktorer. NEJ till stök och trafikkaos.

Intresset för a-traktorer har ökat i stor omfattning. Dagens teknik gör det enkelt att konvertera en vanlig bil till detta. Fordonen utgör en stor möjlighet till frihet för ungdomar och föräldrar. Det finns något positivt i detta. Baksidan som visat sig är betydande mer störningar i trafiken och bidragande till köer i många städer. 

Intresset för a-traktorer har ökat i stor omfattning. Dagens teknik gör det enkelt att konvertera en vanlig bil till detta. Fordonen utgör en stor möjlighet till frihet för ungdomar och föräldrar. Det finns något positivt i detta. Baksidan som visat sig är betydande mer störningar i trafiken och bidragande till köer i många städer. 

Det förekommer även att en del individer inte kunnat respektera människors behov av sömn och trivsel i sina egna hem. Buskörning, med oljud och risk för olyckor, hög musik och otrevligt bemötande från boende som vädjar om respekt förekommer och rapporteras om. Samtidigt finns ungdomar som är respektfulla. Vi önskar ett större engagemang från föräldrar rörande barnens agerande också i detta avseende. Vi har sett att de ofta är ovetande. 

Vissa platser har visat sig vara mer attraktiva att vistas på. Ofta i centrala delar och i närheten av bostäder. Om den frihet som dessa fordon ändå utgör ska kunna fortskrida behövs tydligare krav och regleringar samt påföljder. Vi önskar se riksdagen agera i denna riktning men avser också att pröva lokala initiativ samtidigt. 

Lokalt vill vi:

  • Stötta aktiviteter och föreningsliv som kan kanalisera intresset av fordon och annat, som i grunden är bra att ungdomar gör.
  • Där kommunen eller dess bolag har rådighet över marken och det förekommer a-traktorrelaterat stök vill vi begränsa tillgången under vissa tider. Det kan vara med förbudsskyltar eller med fysiska hinder som ex bommar. 
  • Att kommunen ökar väktarbevakningen och väktarnärvaron vid kommunala platser där stök förekommer.
  • Bjuda in näringsliv och andra aktörer som berörs av stöket till ett nätverk för att gemensamt komma fram till lösningar.


Krav på riksdagen: 

  • Ge kommuner möjlighet att förbjuda LGF-fordon som inte är kommersiella att framföras på kommunala- och i samråd med Trafikverket, statliga vägar under vissa tider. Exempelvis på Västerleden, som är statlig. 
  • Öppna upp för att kommuner via lokala ordningsföreskrifter eller annan lagstiftning ska kunna införa vistelseförbud på exempelvis parkeringar och platsar där boende kan störas. 
  • Se över straff i form av böter och möjlighet till indragna körkort som måste kopplas till detta vid ignorerat vistelseförbud. Böter och konsekvenser utifrån gällande lagstiftningar bör skärpas med höjda belopp och förlängd tid för att få lämplighetsintyg för körkort till personbil. 
  • Vi vill oavsett pröva befintliga lagstiftning med att använda ordningslagen samt i samverkan med markägare begränsa tillfälligheten på vissa platser vid vissa tider där så är möjlig. 
  • Vi önskar också att riksdagen möjliggör för dessa fordon att gå i 45 km/h. Bälteskrav införs och därmed rätt att ta med passagerare. 
facebook Twitter Email