Vårt Eskilstuna kan bättre

Eskilstuna är i en fantastiskt stark utveckling. Universitetsstad med forskning och utbildning. Bostadsbyggande på rekordnivåer. Förbättrade skolresultat år efter år. Nya skolor och äldreboenden byggs i stor omfattning.

Ett växande befintligt näringsliv med också stora och små företagsetableringar i mängder. Lediga jobb i tusental. Enormt utbud av allehanda yrkesutbildningar. En välskött kommunal ekonomi. Nytt polishus och tingsrätt byggs. Enorma investeringar i Mälarsjukhuset. Satsningar har gjorts på badhus och idrottsarenor. Gator öppnas. parkering skapas och avgifter tas bor för ökad tillgänglighet. Våra pensionärer har fria bussresor. Mälardalens tåg vårdas i Eskilstunas tågdepå. Ett klimat och miljöarbete som gör verklig skillnad och är i framkant. Listan kan säkert göras längre.

Men likt alla individer och samhällen har vi också våra utmaningar och problem. Vi liksom många andra kommuner brottas med segregation och i spåren av det arbetslöshet. Stadsdelar och skolor som präglas av detta. Den yttersta konsekvensen är otrygghet orsakad av unga pojkar och män som mördar varandra. Det är inte unikt för Eskilstuna. Men vi drabbas av vår ”beskärda” del av detta. Hade andra kommuner tvingats ta ett större ansvar, staten reglerat mer och en sundare syn på hur stort mottagande Sverige klarar hade läger kunnat vara annorlunda.

 • Säga som det är och göra vad som krävs. För att successivt bryta sönder segregationen och vända också denna utveckling, så att vi kan ägna oss åt bara positiva saker, så har vi gjort en rad insatser genom åren. De kommer att göra skillnad. Men det kommer att ta tid.

 • Vi kan inte styra vem som får flytta till Eskilstuna. Men vi kan försöka genom incitament och hinder. Vi kommunicerar därför att inflyttning ska präglas av egen försörjning, kunskap och arbete. Har man ingen idé om hur det ska gå till är Eskilstuna inte rätt plats just nu. Våra företag och kommunen behöver kunna anställa eskilstunaborna.

 • Vi har byggt ut komvux, yrkesutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar till att idag vara en av de mest omfattande i landet. Och de leder till jobb om man går och klarar dem.

 • Vi har skärpt kraven för att få försörjningsstöd samt nivån på ersättning man kan få till att aldrig vara mer än vad lagen kräver. Bor man för stort och dyrt har man tre månader att flytta till billigare. Eskilstunas kostnad per hushåll har minskat och incitament till att utbilda sig och arbeta ökar därmed. Stöd och insatser är såklart sådant som erbjuds.

 • Vi inför aktivitetsplikt som innebär att de 1500 av de totalt 3000 personer som uppbär försörjningsstöd och som gör dem som inte har någon uppenbar orsak till arbetslöshet såsom sjukdom etc kommer att förväntas delta i aktiviteter/ sysslor och utbildning för kunna fortsätta få ersättning. Detta kommer att öka incitament till att komma ordinär utbildning eller arbete och ge större stöd till detta.

 • Vissa stadsdelar där allmännyttan har lägenheter undantas från att kunna hyra i för den som uppbär försörjningsstöd. Dels görs detta för att bryta segregationen och inte fulla på med ännu fler personer som saknar arbete i stadsdelar där arbetslösheten redan är över 50%. Det blir också väldigt kostsamt att betala försörjningsstöd till någon som ska bo i nyproducerade lägenheter som inte ens pensionärer som arbetat ett helt liv alltid har råd med. Det höjer också tröskeln att flytta till Eskilstuna om man inte har inkomst av arbete.

 • Ett stort antal stadsdelar är undantagna att få bosätta sig i som asylsökande om man vill ha ersättning. Syftet är det samma som i punkten ovan. Att undvika påspädning av arbetslöshet och problem i kölvattnet av det men också att göra Eskilstuna mindre tillgängligt som asylsökande om man inte har ordnat med arbete och inkomst.

 • Vi har infört begränsning i hur många man får bo i en lägenhet vid tecknande av nya hyreskontrakt. Syftet är att motverka trångboddhet, fusk och mygel med att hyra ut madrasser och för att göra det svårare att flytt till Eskilstuna utan drägliga boendeförhållanden.

 • Vi vet att i spåren av parallella samhällen, arbetslöshet, segregation och likgiltighet ökar risken för att vissa personer väljer att manipulera och fuska. Ibland råder okunskap om vad som är acceptabelt och inte. Därför har vi inrättat en enhet som jobbar med att hitta felaktiga utbetalningar. Den samverkar med andra myndigheter, letar efter oegentligheter, återkräver pengar, polisanmäler och ser över rutiner och kontroller löpande.

 • Vi har skapat den i Sverige uppmärksammade satsningen ”Trygga Unga” som innebär 32 miljoner kronor varje år på särskilda insatsteam på våra skolor, vuxna som är närvarande i stadsdelar och där ungdomar finns, ett nödstopp som sätts in vid normbrytande beteende hos ett barn eller ungdom, en omfattande avhopparverksamhet och mer därtill.

 • En ny organisation samt ca 10 miljoner kronor har initialt satsats på väktare, som också upphandlats med nytt bredare uppdrag, som sätts in utifrån behov och händelse. Ny infrastruktur med nya kameror som monterats i bland annat Fröslunda, Årby och Lagersberg m.m. Det arbetet fortsätter.

 • Samverkan mellan polisen och kommunen har successivt stärkts och har aldrig varit så omfattande som nu. Det bottnar i polisens medborgarlöfte såväl som den samverkansöverenskommelse vi har. Men det viktiga är det gemensamma arbetet som sker i praktiken och i vardagen.

 • Satsning på familjecentraler och mötesplatser som sänker trösklar in i samhälle. Det är nödvändiga steg i det förebyggande arbetet. Familjer och barn som tidigt får insatser via en familjecentral ges bättra förutsättningar för att undvika större bekymmer längre fram. Därför öppnas en familjecentral till i Fröslunda utöver de som kommunen och regionen har i övriga kommunen.

 • Jobbcentrum är centrala för att få människor ur arbetslöshet och in i jobb eller utbildning, oftast det sista. Med krav och möjligheter måste kommunen och individ arbeta mer metodiskt med detta. Individen måste ta de möjligheter som är. Annars påverkar det ersättningar. Kommunen och staten ställer möjligheter till förfogande.

 • Arbete mot svart arbetskraft och utnyttjande på arbetsmarknaden. Har du undrat hur åtta personer på exempelvis en pizzeria kl 16 eller 6 pers som säljer grönsaker på torget kl 11, hur en bilrekond för 400 kronor går ihop sig? Det gör det inte. Därför jobbar kommunen ihop med andra myndigheter för att beivra fusk, ofta kopplat till mygel med bidragssystem på arbetsmarknaden. Vi ser också hur vi kan vässa vår upphandling inom byggsidan för att ihop med fack och arbetsgivarorganisationen inom framförallt byggsektorn beivra fusk och utnyttjande av arbetskraft som leder till dumpade löner och villkor.
facebook Twitter Email