Som förtroendevald

Som förtroendevald företräder du oss socialdemokrater i den demokratiska processen. Det kan handla om att delta som ledamot/ersättare i någon av kommunens eller landstingets nämnder, som ledamot/suppleant i ett kommunalt eller landstingsägt bolag, som ledamot/ersättare av fullmäktige. Genom ditt partimedlemskap kan du även bli nämndeman i domstolarna.

Att vara förtroendevald innebär alltså att du utifrån din erfarenhet och vårt partis gemensamma värderingar får möjlighet att genom ett demokratiskt engagemang påverka utvecklingen i samhället. Allt ifrån litet till stort har en grund i demokratiska beslut, och det du får som förtroendevald möjlighet att påverka samhället i en mer rättvis riktning.

För att bli förtroendevald så ska du nomineras av din S-förening eller nominera dig själv och sedan är det partiet som genom valberedning eller representantskapsmöte beslutar om fördelningen av uppdrag. Sedan går beslutet över till fullmäktige som är det viktigaste organet inom den demokratiska organisationen. Så tveka inte, utan ta kontakt med din S-förening för att höra dig för om möjligheten att engagera dig som förtroendevald!

Har du fler frågor om vad det innebär att vara förtroendevald eller hur man kommer i kontakt med sin S-förening? Kontakta expeditionen!

facebook Twitter Email