Arbetarekommunens styrelse

Åsa Kullgren, ordförande 
070-780 80 39 (ombudsmans telefonnr)
asa.kullgren@gmail.com

Geerth Gustavsson, kassör
070-513 08 20
geerth.gustavsson@eskilstuna.sap.se

Mikael Edlund, vice ordförande
070-086 65 26
mikael.edlund@eskilstuna.se

Jones Anna Sörman, studieorganisatör
anna.sorman@socialdemokraternaeskilstuna.se

Magnus Carlsson, facklig ledare
magnus.carlsson@socialdemokraternaeskilstuna.se

Nina Alexandersson, medlemsansvarig
070-282 31 93
nina.alexandersson@socialdemokraterna.se

Kjell Philipson, ledamot
076-102 95 63
kjell.philipson@socialdemokraternaeskilstuna.se

Felicia Lidén, ledamot
felicia.liden@socialdemokraternaeskilstuna.se

Lars G Linder, ledamot
lars@linderkultur.se

Astrid Bengtsson Kullgren, adjungerad SSU

facebook Twitter Email