Studier

Socialdemokraternas studieverksamhet ska stärka den politiska, kommunikativa och organisatoriska kompetensen – såväl bland medlemmar som bland medlemmar med förtroendeuppdrag i partiorganisationen och med offentliga uppdrag.

Utbildningarna ska tydligt koppla samman medlemskapets värde, långsiktig tillväxt i kunskap, utvecklande ledarskap och partiets idé- och politikutveckling.

Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti. För att utveckla våra idéer om framtiden är det viktigt att vi är många som deltar. Ju fler engagerade medlemmar vi har, desto större är vår potential att utveckla samhället och organisationen.

Studieverksamheten är ett av de viktigaste medlen till den utveckling vi vill se och därför kommer våra studier att fortsätta ha fokus på förändrings- och förnyelseprocesser. Varje medlems erfarenheter och kunskaper måste komma organisationen till del.

Utbildning för nya medlemmar

Ny utbildning påbörjas löpande under årer. Kontakta expeditionen eller din S-förening för att anmäla dig.

Medlemsutbildning

Steg 1

Mer information kommer.

Steg 2

Mer information kommer.

Steg 3

Mer information kommer.

Ledarutbildning

Steg 1 och 2

Ledarutbildning steg 1 och 2 anordnas i din arbetarekommun eller av partidistriktet. Mer information kommer.

Steg 3

Mer information kommer.

Steg 4

Mer information kommer.

Studiecirklar

Startar löpande under året. Håll utkik i din e-post. Eller kontakta expeditionen.

facebook Twitter Email